Så beräknas utbetalningarna från försäkringar med traditionell förvaltning, Gamla Trad och Nya Trad

Tryggt med traditionell förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen. Nivån framgår av grundbeloppet på utbetalningsspecifikationen. Om försäkringskapitalet räcker till en högre utbetalning än avtalade beloppet/ grundbeloppet kan återbäring betalas ut.

Försäkringens återbäring är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Årlig omräkning

Varje år räknar vi om beloppen som ska utbetalas från din försäkring. Det gör vi för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar. Det innebär att beloppet som betalas ut både kan minska och öka.

Försäkringskapitalet beräknas löpande utifrån utbetalningarnas storlek, avgifter och aktuell återbäringsränta för Nya Trad respektive Gamla Trad. Vid livslånga utbetalningar ökar försäkringsbeloppet löpande med en riskkompensation. Försäkringskapitalets värdeutveckling hittar du i ditt årsbesked.

När vi räknar om utbetalningen tar vi hänsyn till:

 • Värdet på ditt sparande, det så kallade försäkringskapitalet
 • Beräknad återstående utbetalningstid utifrån hur försäkringen gäller och antaganden om framtida livslängder
 • Ett försiktigt antagande om framtida utveckling av försäkringskapitalet
 • Storleken på det avtalade beloppet, grundbeloppet

Om omräkningen leder fram till att utbetalningen behöver sänkas så blir sänkningen högst 7 procent, men utbetalningen blir aldrig lägre än det avtalade beloppet/grundbeloppet. På utbetalningsspecifikationen kan du se hur utbetalningen från din försäkring blir framöver.

Våra livslängdsantaganden

Uppskattad återstående livslängd i snitt

Vid 65 års ålder Förvaltningsform Man Kvinna
Kollektivavtalad tjänstepension, avtalspension Nya Trad och Gamla Trad 23,9 23,9
Privatperson Nya Trad 23,9 23,9
  Gamla Trad 22,5 24,8
Tjänstepension Nya Trad och Gamla Trad 22,5 24,8
Vid 70-års ålder Förvaltningsform Man Kvinna
Kollektivavtalad tjänstepension, avtalspension Nya Trad och Gamla Trad 19,3 19,3
Privatpension Nya Trad 19,3 19,3
  Gamla Trad 18,1 20,2
Tjänstepension Nya Trad och Gamla Trad 18,1 20,2

Frågor och svar om utbetalningar

 • Det räknas fram individuellt för varje försäkring, men det belopp som betalas ut kan minska med högst 7 procent per år. Men minskningen kommer aldrig att understiga nivån på det avtalade beloppet.

  Se hur exempel på hur vi räknar


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Ja, men tills för några år sedan tillämpade livförsäkringsbolagen en praxis vilken innebar att utbetalningarna inte skulle sänkas, oavsett vilka avkastningsprognoser man hade. Den praxisen har i stort sett alla livförsäkringsbolag upphört att följa.


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret
 • De flesta försäkringar som är under utbetalning och har sitt sparande placerat i traditionell förvaltning, Gamla Trad berörs.


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 13 har fått hjälp av svaret