Flytta din Nya Världen till Nya Trad och öka tryggheten inför pensionen

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen har i de flesta fall möjlighet att flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. I Nya Trad blir värdeutvecklingen jämnare, avgifterna lägre och du får en tryggare pension.

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad:

 • Sparandet (försäkringskapitalet) flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning, Nya Trad.
 • Där placeras det i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
 • Risken för att värdet i sparandet ska påverkas av kortsiktiga svängningar på aktiemarknaden minskar.
 • Garantiavgiften på  0,8-1,0 procent av försäkringskapitalet tas bort och kapitalavgiften sänks.
 • Pensionsutbetalningarna blir jämnare.

Jämförelse om du har Nya Världen och flyttar till Nya Trad

 

Nya Världen

Nya Trad

Förvaltning av sparandet

Sparandet placeras med cirka 70 procent i aktier och cirka 30 procent i räntebärande tillgångar. Fördelningen påverkas endast marginellt av vår marknadsbedömning.

Sparandet placeras i aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och andra investeringar som exempelvis skog och infrastruktur. Fördelningen varierar och beror på vår marknadsbedömning och utrymmet att ta risk.

Kapitalavgift, årlig

0,65–1,1 procent av försäkringskapitalet.

0,55–0,65 procent av försäkringskapitalet.

Garantiavgift, årlig

0,8–1,0 procent av försäkringskapitalet.

Ingen avgift.

Avkastnings-/Återbäringsteknik

Avkastningsränta. Utvecklingen i tillgång­arna påverkar direkt värdet på försäkringen. Värdet kan öka och minska från en dag till en annan. Återbäringen är inte en del av Länsförsäkringar Livs riskkapital.

Återbäringsränta. Avkastningen fördelas utjämnat över tid. Försäkringens återbäring kan både öka och minska under försäkringstiden. Fördelad återbäring är en del av Länsförsäkringar Livs riskkapital och är inte garanterad förrän vid utbetalningen.

Garanterad ränta

0 procent före skatt och avgifter.

1 procent före skatt och avgifter.

Flytträtt

Det beror på typ av försäkring och vilket år den tecknades.

Ja.

Du hittar en jämförelse mellan avgifterna i Nya Världen och Nya Trad under frågor och svar.

Om ditt sparande i Nya Världen har börjat betalas ut eller om din försäkring är en kapitalförsäkring kan du inte flytta till Nya Trad.

Kontakta oss gärna och boka en rådgivning om du vill få information om ditt sparande kan flyttas.

Kontakta oss

Mer information om möjligheten att flytta Nya Världen till Nya Trad

Frågor och svar

Så behandlar vi personuppgifter

Frågor och svar om att flytta till Nya Trad

 • I Nya Trad blir värdeutvecklingen och pensionsutbetalningarna jämnare över tid. Dessutom blir avgifterna lägre. I Nya Världen följer försäkringen värdeutvecklingen på aktie-och räntemarknaderna, såväl upp som ner, vilket kan vara mindre önskvärt inte minst den dag då pensionsutbetalningarna börjar närmar sig. Till exempel skulle ett börsfall få direkt påverkan på utbetalning­ens storlek.


  Hjälpte det här svaret dig? 8 av 9 har fått hjälp av svaret
 • I Nya Trad fördelas avkastningen utjämnat över tid genom återbäringsräntan. I praktiken betyder det att en viss del av avkastningen från goda år kan hållas inne för att sedan delas ut då avkastningen är lägre. I Nya Trad får du samma belopp vid varje utbetalningstillfälle under ett år. I Nya Världen påverkar utvecklingen i tillgångarna direkt värdet på försäkringen. Värdet kan alltså både öka och minska från en dag till en annan. Därmed kan även pensionsbeloppet förändras från ett utbetalningstillfälle till ett annat.


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 7 har fått hjälp av svaret