Flytta din Försäkrad Pension till Nya Trad och få en bättre pension

Du som har ett pensionssparande i Försäkrad Pension kan flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre.

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad:

 • Sparandet (försäkringskapitalet) flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning, Nya Trad.
 • Sparandet placeras i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
 • Kapitalavgiften sänks från 0,99 till 0,55 procent per år.
 • Den del av sparandet som idag är försäkrat värde behålls på samma nivå i den nya försäkringen, men byter namn till garanterat värde.
 • Den del som överstiger det försäkrade värdet blir återbäring i den nya försäkringen. Återbäringen är dock inte garanterad utan delas ut först vid pensionsutbetalningen.

Jämförelse om du har Försäkrad Pension och flyttar till Nya Trad

 

Försäkrad Pension

Nya Trad

Förvaltning av sparandet

Sparandet är placerat dels i en obligation, dels i en aktiefond. Obligationens syfte är att säkerställa det försäkrade värdet inför utbetalningen. Aktiefonden är en derivatfond med exponering mot globala aktiemarknader och ska ge möjlighet till värdetillväxt utöver det försäkrade värdet.

Sparandet placeras i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår marknadsbedöm­ning och utrymme att ta risk.

 

Kapitalavgift, årlig

0,99 procent av försäkringskapitalet.

0,55 procent av försäkringskapitalet.

Avkastnings-/Återbäringsteknik

Avkastningsränta som direkt speglar underliggande tillgångars värdeutveckling. Värdet kan både öka och minska från en dag till en annan. Återbäringen är inte en del av Länsförsäkringar Livs riskkapital.

Återbäringsränta där avkastningen fördelas utjämnat över tid. Fördelad återbäring är del av Länsförsäkringar Livs riskkapital och är inte garanterad förrän vid utbetalningen.

Garanti/Garanterad ränta

Pensionsutbetalningen ska minst motsvara inbetalat belopp.

Garanterat värde förräntas med 1 procent före skatt och avgifter.

Flytträtt

Ja.

Ja.

 

Om du vill flytta till Nya Trad eller har några frågor kontakta oss för att boka en rådgivning.

Kontakta oss

Frågor och svar om att flytta till Nya Trad

 • Försäkringar

  Vårt avkastningsantagande bygger på historiska data och förväntad avkastning i en tillgångsportfölj som innehåller en för Nya Trad normal mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Försäkringar

  Sparandet placeras i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. En mix som vi bedömer långsiktigt ska ge en god avkastning till en begränsad finansiell risk. Delar av sparandet kan också placeras i andra tillgångar som till exempel skog och infrastruktur, så kallade alternativa investeringar. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna. Nya Trads aktuella tillgångsfördelning och återbäringsränta finns på lansforsakringar.se/trad.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 3 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, i de allra flesta fall sänks avgifterna totalt sett. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av försäkring och försäkringens avtalade inbetalning. I Frågor och svar ovan ser du vilka avgifter din försäkring har i dag och vad avgiften blir om du flyttar till Nya Trad.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 4 har fått hjälp av svaret