Försäkrad Pension

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras dels i en obligation, dels i en aktiefond. Det går inte att starta ett nytt sparande med Försäkrad Pension

Flytta din Försäkrad Pension till Nya Trad och få en bättre pension

Du som har ett pensionssparande i Försäkrad Pension kan nu flytta ditt sparande till våra nya traditionella förvaltning, Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre och avgifterna lägre.

Flytta ditt sparande till Nya Trad

Så fungerar Försäkrad Pension

Sparandet i  Försäkrad Pension är placerat dels i en obligation, dels i en aktiefond. Obligationen ska säkerställa det försäkrade värdet inför utbetalning.
Aktiefonden är en derivatfond med exponering mot globala aktiemarknader (så kallad IDF) och ska ge möjlighet till värdetillväxt utöver det försäkrade värdet.

 1. Ditt försäkrade värde

  Det försäkrade (garanterade) värdet är det du betalat in plus den del av värdet som placerats i en obligation när aktiefondens värde överskridit en viss nivå.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet (marknadsvärdet) är det sammanlagda sparandet i obligationen och aktiefonden.

                                                           

Mer om hur Försäkrad Pension fungerar

Din utbetalning

 • Från den tidpunkt när din pension ska börja betalas ut och fram till att hela kapitalet är utbetalat placeras det i Nya Trad, oavsett om du valt att flytta ditt sparande till Nya Trad eller inte.
 • Det avtalade beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade (försäkrade) värdet i din försäkring är.
 • Om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett högre belopp betalas ut.
 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämnt fördelade.
 • Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Mer om när utbetalningen startar
Mer om beräkning

Så placeras dina pengar

Fram till pensionen är sparandet placerat dels i en obligation, dels i en aktiefond. Obligationens syfte är att säkerställa det försäkrade värdet inför utbetalningen. Aktiefonden är en derivatfond med exponering mot globala aktiemarknader (så kallad IDF) och ska ge möjlighet till värdetillväxt utöver det försäkrade värdet.

Fördelningen mellan obligationen och aktiefonden är individuell för varje försäkring. Hur mycket som placerats i obligationen respektive aktiefonden har styrts av pensionsålder och nivån på obligationsräntan då inbetalningen gjordes. Om det var lång tid kvar till pensionen och räntan var hög kunde mer placeras i aktiefonden jämfört med om det motsatta förhållandet rådde.