Pensionsförsäkring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om privat pension

Flera sätt att spara till din pension

Eftersom sparande i privat pensionsförsäkring inte längre är avdragsgillt lönar det sig inte längre att göra nya insättningar i sparandet.

Vi rekommenderar andra sätt att spara till din pension. Läs mer på vår sida om eget pensionssparande. 

Eget pensionssparande

Du som har inkomst av näringsverksamhet eller är anställd och saknar tjänstepension
har fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande med 35 procent av inkomsten
upp till 10 prisbasbelopp. Du kan därför fortsätta med inbetalningarna precis som förut.

Samla ditt pensionssparande och få bättre överblick

Om du sedan tidigare har ett annat eget pensionssparande kan vi hjälpa dig att flytta din pension till oss. De flesta, men inte alla, privata pensionssparanden går att flytta.

Flytta ditt pensionssparande till oss

Återköpa privat pensionsförsäkring

1 januari 2016 införde Skatteverket nya regler för återköp av privata pensionsförsäkringar. Detta gäller de som understiger ett prisbasbelopp, (46 500 kronor för 2019).

Det innebär att du kan återköpa dina privata pensionsförsäkringar eller IPS som var för sig inte överstiger ett prisbasbelopp i värde utan dispens, vilket du behövde tidigare. Observera att du får betala inkomstskatt på det belopp du återköper. 

För de privata pensionsförsäkringarna är en förutsättning för återköp att din försäkring tillåter det.

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller har frågor.

Läs mer på Skatteverket

Viktig information

Viktig information om privat pensionsförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande