Årsbesked 2020 - Försäkrad Pension

I Försäkrad Pension placeras ditt sparande dels i en obligation och dels i en aktiefond. 

Obligationen ska säkerställa att du får tillbaka minst det du sparat då utbetalningen startar, så kallat försäkrat värde, och aktiefonden ska ge möjlighet till värdetillväxt utöver det försäkrade värdet. Värdet på sparandet varierar dagligen med marknadsvärdet på obligationen och aktiefonden.

Du som har ett pensionssparande i Försäkrad Pension kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. I Nya Trad får du möjlighet till bättre avkastning på ditt sparande och lägre avgifter.

Erbjudande flytt till Nya Trad

Läs mer om Traditionell förvaltning – Nya Trad

Läs mer om Försäkrad Pension

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Frågor och svar om Försäkrad Pension

  • Fördelningen mellan obligation och aktiefond är individuell och beror på hur lång tid som är kvar till pensionsutbetalningen ska starta. Därmed blir också värdeutvecklingen individuell för varje försäkring. I ditt årsbesked framgår värdeutvecklingen för din försäkring.


    Hjälpte det här svaret dig? 1 av 4 har fått hjälp av svaret