Synen på moderskap hämmar jämställdheten

Idag anser nästan hälften av svenska föräldrar att det finns fördomar mot mammor som vill gå tillbaka till jobbet tidigare än normen föreskriver enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört. Samma undersökning visar att både mammor och pappor (25 %) svarar att mamman de facto är bäst lämpad att vara hemma med barnen tills de börjar på förskolan. -Det många kanske inte tänker på när barnen är små är att kvinnors längre frånvaro från arbetet potentiellt kan hämma deras karriär- och löneutveckling, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. I bilagan kan du se hur kvinnors lön minskar i förhållande till mäns mellan åren 27 – 37 år – de åren de flesta får sina barn.

DSC08101

-Det är tragiskt att fördomar ska få långtgående effekter på den ekonomiska jämställdheten. Det sorgliga är ju att den normen också begränsar tiden som papporna får med sina barn som föräldralediga, vilket tidigare undersökningar vi genomfört visat att många ångrar senare i livet, säger Emma Persson.

Svaren från undersökningen stämmer väl överens med den officiella statistiken som visar att kvinnor tar ut 70 procent av föräldrapenningen, en siffra som knappt ändrat sig på de senaste 15 åren.

Ett år innan ett par får barn skiljer det drygt 10 procent mellan mammor och pappors lön. Åtta år efter att paret fått barn skiljer det cirka 30 procent. Det visar siffror från Försäkringskassan. Beräkningar från TCO visar också att mammor är borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet under barnets två första år, motsvarande siffra för pappor är 3,8 månader.

När ett par är 27 år skiljer det 52 000 kronor i årslön mellan dem vilket är 4 300 kronor i månaden. När de är 37 år har den skillnaden ökat till 89 000 kronor per år, det vill säga 7 500 kronor i månaden. Då är inte deltidsarbetet medräknat, som drar ned lönen ytterligare för kvinnor.

-Jag tror arbetsgivarna har en viktig roll och bör behandla alla anställda som ska vara föräldralediga på samma sätt. Chefer får gärna föregå med gott exempel och sätta upp en policy runt föräldraledighet så att kvinnor och män behandlas lika och förutsätts vara föräldralediga. Men arbetsmiljön är en sak, minst lika viktig är samtalet därhemma vid köksbordet. Där bör alla aspekter, inklusive de ekonomiska, tas med, säger Emma Persson. 
 

Undersökningen i siffror

43 % av de tillfrågade föräldrarna svarar att det finns fördomar mot mammor som går tillbaka till jobbet för tidigt efter förlossningen. 53 % av alla mellan 20 – 39 år anser att det finns fördomar mot mammor som vill tillbaka tidigt till jobbet. Mammorna är mest negativa – i den gruppen anser 61 % att det finns fördomar mot de mammor som går tillbaka tidigare än normen anger. 23 % anser att det är bra att mamman är hemma med barnet längre tid än pappan innan barnet börjar förskolan.

Om undersökningen

Novus genomförde under december intervjuer med 1 024 föräldrar med barn under 18 år.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar. Tel. 0761-09 27 30.
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden