Länsförsäkringar Liv undertecknar klimatupprop

Länsförsäkringar Liv undertecknar ett globalt klimatupprop med huvudbudskapet att ambitionen och takten i klimatarbetet behöver öka. Uppropet innehåller fem krav och riktar sig till regeringar runt om i världen inför klimattoppmötet COP26. Det har undertecknats av 587 investerare med motsvarande 46 triljoner dollar under förvaltning.  

Uppropet har lanserats av ”The Investor Agenda” som i sin tur grundats av en rad olika investerarinitiativ. Följande fem övergripande krav på regeringars klimatarbete framförs i uppropet:

  1. Skärpa av de nationella utsläppsmålen till 2030 inför klimattoppmötet COP26 senare i år, i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och nå netto-nollutsläpp senast 2050.
  2. Åta sig netto-nollutsläpp till senast 2050 och utveckla färdplaner med delmål på vägen dit.
  3. Implementera nationella initiativ och regleringar för att uppnå klimatmålen, möjliggöra för investeringar i klimateffektiv teknik samt säkerställa ambitiösa åtgärder rörande exempelvis pris på CO2-utsläpp innan 2030.
  4. Säkerställa att de satsningar och återstartspaket som lanseras till följd av Covid-19 pandemin stödjer Parisavtalets mål och bidrar till omställning.
  5. Förbinda sig att införa obligatoriska klimatrapporteringskrav i linje med TCFDs rekommendationer (”Task Force on Climate-related Financial Disclosures”).

Uppropets budskap om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader överlappar med Länsförsäkringars egen klimatsmarta vision och inriktning av arbetet med klimatfrågan i förvaltning och pågående påverkansarbete. Visionen innebär att de egna livportföljerna ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. Utifrån gällande mål ska portföljernas CO2-avtryck minska med i genomsnitt 7 procent per år.

Uppropet “2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis” i sin helhet inklusive förteckning med investerare som står bakom det 

För mer information:
Läs mer om Länsförsäkringars klimatsmarta vision och prioriterade globala mål (FNs) i förvaltningen

Länk till Länsförsäkringars pressrum
Länk till Länsförsäkringar på Twitter

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, mobil 072 - 142 8329
Presskontakt, tel 08 – 588 41 850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden