Länsförsäkringar sänker priset i 100 000 kunders livförsäkringar

Med start den 1 juli sänks priset för livförsäkringarna Livskydd, Försäkrad Familj och Försäkrad Familj Bolån som är tecknade i Länsförsäkringar Liv. Det nya priset blir upp till 30 procent lägre för skyddet vid dödsfall.

Jakob Carlsson

 Eftersom vi kraftigt minskat våra kostnader och haft lägre utbetalningar från våra livförsäkringar än väntat har vi nu möjlighet att sänka priset för 100 000 kunder. Det är glädjande att kunna ge våra trogna kunder lägre priser, och nu särskilt i tiderna efter pandemin när behovet av skydd kan vara högt för många, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Hur stor sänkningen blir beror bland annat på ålder och vilket försäkringsbelopp som är valt i försäkringen. Det nya lägre priset införs succesivt under 12 månader, med start 1 juli i år. Berörda kunder informeras via brev i mitten av juni.

Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att överskott som uppstår i verksamheten över tid ska komma kunderna till godo. Sedan september 2011 är Länsförsäkringar Liv stängt för nyteckning.

Mer information om det sänkta priset för våra livförsäkringar finns på vår webbplats, lansforsakringar.se/livpris

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 073-96 414 55

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden