Länsförsäkringar sänker kalkylräntan

– För att anpassa oss till dagens ränteläge har vi beslutat att sänka kalkylräntan från 7 procent till 6 procent, vilket gör det enklare för bland annat unga att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank.

Sven Eggefalk

Länsförsäkringar har sedan tidigare pekat på ungas svårigheter att komma in på bostadsmarknaden, bland annat genom rapporten Olika generationers förutsättningar på bostadsmarknaden.
 

En sänkt kalkylränta innebär att låntagare, beroende på amorteringsnivå, potentiellt skulle kunna låna större belopp och att fler kan få möjlighet att få ett bolån.

– Mycket pekar på låga räntor under en lång tid framöver och då känns det bra att vi kan anpassa våra kalkyler efter det. Och enligt våra analyser innebär sänkningen till 6 procent att kunden fortfarande har god marginal att klara en räntehöjning om räntorna skulle stiga, säger Sven Eggefalk.

– Vi anser att det behövs andra typer av styrmedel för att få in unga på bostadsmarknaden.  Gärna regelverk som kan vara mer flexibla än de är idag, säger Sven Eggefalk.

Kalkylräntan är den ränta som låntagare ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållets ekonomi.
 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

 

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank. Tel. 070 -240 47 04
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden