När fler väljer elcykel måste batteriets säkerhet förbättras

Elcykelförsäljningen fortsätter att öka i landet och i Jämtlands län. Samtidigt ökar antalet bränder där elcykelbatterier är inblandade i landet. Länsförsäkringars forskningsfond har låtit testa de vanligaste elcykelbatterierna. Testet visar att batterierna har svårt att stå emot oönskade temperaturökningar men att designförändringar kan förbättra säkerheten.

Anders Dahlen 482x564 porträtt färg
Foto: Länsförsäkringar Jämtland

Litiumjonbatterier har under många år funnits i produkter som mobiltelefoner och datorer. När batterierna blir större och energimängden ökar blir konsekvenserna också större när ett batteri börjar brinna. Förutom den uppenbara faran med eld så avger också ett brinnande batteri farliga gaser.
– Ett elcykelbatteri innehåller ungefär 40 gånger så mycket energi som ett mobiltelefonbatteri och det är viktigt att vara medveten om både risker och vad man kan göra åt det, säger Anders Dahlén skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland.

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bränderna ökar nationellt. I Jämtland och Härjedalen har Länsförsäkringar Jämtland haft få ärenden gällande batteribränder från elcyklar.
– Vi är befolkningsmässigt ett mindre län och har färre elcyklar i omlopp jämfört med storstadsområdena. När hoverboards var populära hade vi fler skador kopplat till batterier, säger Anders Dahlén.

Så hanterar du elcykelbatterier för säkrare laddning:

  • Ladda aldrig när du sover.
  • Följ tillverkarens anvisningar och ha elprylen under uppsikt när du laddar.
  • Hellre en brandvarnare för mycket än en för lite.
  • Hårda slag mot batteriet kan skada det, så var rädd om batteriet.
  • Ladda inte i minusgrader eller vid hög temperatur, extrema temperaturer kan göra batteriet instabilt.
  • Ladda inte batteriet i till exempel hallen eller andra utrymmen som behövs för utrymning.
  • Om du inte ska använda batteriet under längre tid till exempel under vintern, förvarar det i halvladdat tillstånd.

Fakta om testet och slutsats

Länsförsäkringar har låtit testa tre vanliga typer av elcykelbatterier som finns på den svenska marknaden. Batterierna är i lite olika prisintervall och testet är anonymiserat. Resultatet visar att de testade elcykelbatterierna kan utveckla sin design för ökad säkerhet. Det är idag inte ett krav vad gäller elcyklar men finns som krav i standarder för större litiumjonbatterier. Riskerna är små men konsekvenserna blir stora om något går fel.

*Registrerade incidenter med eltransportmedel 2018–2019

Fordon Under färd Laddning Ej laddning Övrigt/okänd Total
Personbil                                                                                                                                     4 2 8 14
Cykel 7 8 5 20
Sparkcykel 5 4 9
Scooter/permobil 1 5 1 4 11
Hoverboard 31 1 2 34*

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
*Hoverboard toppade 2018 med 20 incidenter och har därefter sjunkit medan elcyklarna hade 5 tillbud under 2018 men 15 under 2019. Sannolikt är antalet oregistrerade bränder fler.

Har du frågor om:

Skadeförebyggande åtgärder, säkerhet med mera
Anders Dahlén, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland
anders.dahlen@lfz.se, 063-19 34 23 

Länsförsäkringars forskningsfond, utförlig information om testet
Mari Sparr, forskningsansvarig teknik, Länsförsäkringars forskningsfond
08-588 419 71

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Se alla pressmeddelanden