En av fem polisanmäler cykelstöld

Siffror från en enkät som Länsförsäkringar Östgöta har genomfört visar att nästan 20 000 cyklar stals i länet 2020. Dessutom visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att endast 4 125 polisanmälningar av stulna cyklar gjordes i Östergötland. Det tyder på att cirka 20 % av de som blir bestulna på sin cykel polisanmäler. Nu kraftsamlar Länsförsäkringar Östgöta tillsammans med polis, fastighetsbolag och cykelhandlare för att minska stölderna av cyklar.

Cyklar Lkpg
Foto: Länsförsäkringar Östgöta

- Cykelstölder är ett vanligt förekommande vardagsbrott och orsakar runt 1 500 skadeanmälningar per år hos oss på Länsförsäkringar Östgöta.
Även om man som kund har ett bra försäkringsskydd som ersätter den förlorade cykeln så innebär det ofta problem. För många är cykeln deras
främsta transportmedel och därför blir det förstås jobbigt, säger Helena Hellsten, ansvarig Skadeförebygg på Länsförsäkringar Östgöta.

Sedan en tid tillbaka har Länsförsäkringar Östgöta intensifierat samarbetet med polisen, fastighetsbolag och även cykelhandlare runtom i länet
för att tillsammans verka för att färre ska drabbas av cykelstölder. Framförallt handlar den gemensamma satsningen om att sprida information och
kunskap för att östgötarna ska kunna känna sig trygga och göra vad de kan för att förhindra att bli bestulen på sin cykel.

- Vår rekommendation är att man ska vara uppmärksam vid köp av cykel. Om den är ovanligt billig utifrån skick och prestanda kan det vara ett tecken
på att det handlar om stöldgods, säger kommunpolis Annika Granath i Norrköping. Dessutom är det viktigt att polisanmäla cykelstöld om man drabbas. 

Det finns några viktiga saker att tänka på för att minska risken för att bli bestulen på sin cykel. Använd lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF).
Lås cykeln i ramen och gärna med ett extra bygellås på en avsedd cykelparkering om den parkeras utomhus. Ställ cykeln inomhus om möjligt, när den inte
används, säger Helena Hellsten.

Framförallt är det de centrala delarna i Linköping och Norrköping, där flest cyklar stjäls. Platser som Resecentrum och universitetsområdena, där
många människor rör sig är utsatta, i synnerhet om cykeln lämnas kvar över natten. 

I riket som helhet ökade de polisanmälda cykelstölderna med 12 % 2020 jämfört med 2019 men i Norrköping var ökningen nästan den dubbla,
22 % jämfört med året innan enligt statistik från BRÅ. Enligt Länsförsäkringar Östgötas enkät så drabbas boende i lägenhet samt personer i åldern 20-29
i större utsträckning av cykelstöld än de som de som bor i villa och är äldre.

En annan uppmaning är att göra det enklare för polisen att kunna identifiera stulna cyklar. Genom att fotografera sin cykel och skriva upp ramnummer,
ökar chansen att kunna spåra den stulna cykeln och att ägaren kan få tillbaka den.

- Årligen hanterar vi på polisen i Östergötland åtskilliga cyklar som inte hittar tillbaka till sin ägare på grund av att de saknar märkning eller att polisanmälan
inte görs. Om fler skulle polisanmäla och i samband med det även uppge ramnummer på den stulna cykeln skulle vi kunna lämna tillbaka cykeln till ägaren
 avsevärt större utsträckning än idag, säger kommunpolis Annika Granath i Norrköping.

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.

Se alla pressmeddelanden