Bilreparationer ska bli mer hållbara med förbättrad certifiering

Länsförsäkringar köper bilreparationer för sina kunders räkning för i snitt 2,8 miljarder kronor varje år. Från årsskiftet 2021 lanserar Länsförsäkringar en förbättrad miljö- och kvalitetscertifiering för de bilverkstäder man samarbetar med, där fler hållbarhetsdimensioner lagts till och en hållbarhetsranking.   – Vår certifiering ger nu verkstäderna ett ännu bättre verktyg för sitt hållbarhetsarbete, säger Ville Semi, skadespecialist motor och ansvarig för arbetet med certifieringen. 

Bild bil på verkstad

 Den förbättrade certifieringen inkluderar fler hållbarhetskriterier och incitamenten för att reparera skadade delar på bilen kontra att byta ut, samt att använda begagnade reservdelar, har också förstärkts. 
– Att reparera eller använda begagnade reservdelar är ett viktigt led i att minska resursanvändning och koldioxidutsläpp och därmed bidra till FNs globala mål nummer 12, säger Ville Semi. 

Länsförsäkringar gör sedan tio år tillbaka årliga tredjepartsrevisioner av sina samarbetsbilverkstäder för att utvärdera deras förutsättningar att utföra fackmässiga, kvalitetssäkrade och miljömässiga reparationer. En rätt utförd reparation är hållbar, men krav på social hållbarhet har hittills saknats i certifieringen. Några exempel från certifieringens sociala hållbarhetsdel är att det läggs tydligare fokus på att bilverkstaden erbjuder sina anställda tjänstepension, möjlighet till vidareutbildning och företagshälsovård.

Länsförsäkringar Kronoberg är ett av Länsförsäkringsgruppens 23 bolag och där samarbetar man med 60 certifierade bilverkstäder. De ser stora fördelar med att ha en egen certifiering. 

– Ambitionen är att vår certifiering ska vara den vassaste i branschen vad gäller hållbarhet. Målet är att  den ska hjälpa våra partners att utvecklas mot en hållbar verksamhet och därmed få långsiktiga konkurrensfördelar och förutsättningar för bra lönsamhet, säger Tomas Bergstrand, upphandlare på Länsförsäkringar Kronoberg

Snabba fakta om Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering för bilverkstäder
Länsförsäkringar började 2010 att certifiera bilverkstäder med målet att säkerställa säkerheten och kvaliteten på reparationerna av kundernas bilar samt att stötta ett aktivt miljöarbete. Certifiering innefattar skade-, mekaniska-, lack-, plast- och glasverkstäder samt bärgningsföretag. I dagsläget har Länsförsäkringar 1 500 samarbetspartner certifierade. Certifieringen av de anlitade verkstäderna och årlig uppföljning utförs av Autoteknik i Åtvidaberg AB.
 

För mer information, kontakta:
Ville Semi, skadespecialist motor Länsförsäkringar, 073-964 18 01, ville.semi@lansforsakringar.se 
 Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50. press@lansforsakringar.se
 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden