Sjukskrivningar hos småföretag kan bli en nedåtgående spiral

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Länsförsäkringar uppger mer än en fjärdedel av landets småföretagare att de lägger över arbetsuppgifter på övriga medarbetare om någon blir sjukskriven en längre tid. Nästan en femtedel drar ner på verksamheten.

Kristina-Strom-Olsson-låg
Foto: Länsförsäkringar

– Småföretagare kan ha begränsade möjligheter att ta in vikarier eller konsulter vid sjukdom, oavsett om det rör sig om en kortare eller längre period. I vår undersökning framgår att det är lika många företagare, som lägger över arbete på övriga medarbetare som tar in ersättare om någon blir sjukskriven längre än 14 dagar. Det är ändå positivt, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

När det gäller kortare sjukskrivningar på upp till 14 dagar svarar mer än hälften av landets företagare att de lägger över uppgifter på övriga medarbetare. Det är fler än 2018 då fyra av tio svarade ja på samma fråga.

– Vid kortare sjukskrivningar kan det vara lättare att under en period låta övriga medarbetare stötta upp för den som är sjukskriven. Men det kan på sikt bidra till ökad stress och i sin tur ytterligare sjukskrivningar. Det är viktigt att tänka långsiktigt så att det inte blir en nedåtgående spiral, säger Kristina Ström Olsson,

I årets undersökning framgår också att tre av tio är oroliga för att någon medarbetare ska sjukskriva sig inom det närmsta året och drygt fyra av tio företagare upplever att stressen hos medarbetarna har ökat den senaste tiden.

– Det är naturligt att som företagare att känna oro och stress inför vad som händer vid en eventuell sjukskrivning. Därför är det viktigt att skaffa sig ett försäkringsskydd som passar ens behov och, om man har anställda, jobba förebyggande för att motverka risker som kan leda till sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson.

Tips till dig som företagare:

  1. Se över ditt försäkringsskydd, både när det gäller företagsförsäkring och försäkring av dig själv såsom sjuk- och olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.
  2. Var snäll mot dig själv och prioritera även raster och återhämtning, inte bara verksamheten.
  3. Dra dig inte för att söka hjälp tidigt om du inte mår bra.

Tips till dig som har ett företag med anställda:

  1. Ha ett tydligt och coachande ledarskap och få dina medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten. Se till att det finns utrymme för återhämtning.
  2. Var uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa. Det kan handla om återkommande korttidsfrånvaro, nedstämdhet, irritation eller att medarbetaren drar sig undan.
  3. Ta hjälp. Använd oberoende expertstöd som finns att tillgå och sätt upp en plan för att lösa problemen innan de blir för stora så minskar du risken för lång sjukskrivning.

Läs mer

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland företagare med 1–10 anställda i Sverige under augusti och september 2020 av Novus på uppdrag Länsförsäkringar. Frågorna som ställdes: Hur hanterar du kortare sjukskrivningar på din arbetsplats, alltså sjukskrivningar på 1–14 dagar? Hur hanterar du långtidssjukskrivningar på din arbetsplats, alltså längre än 14 dagar? I vilken grad upplever du att stressen har ökat bland dina medarbetare den senaste tiden? Hur orolig är du för att dina medarbetare ska sjukskriva sig inom de kommande 12 månaderna?

Länk till Länsförsäkringars pressrum
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden