Jämställdhet: unga män fortsätter jobba heltid när de får barn

Medvetenheten om att deltidsarbete kan påverka pensionen och den framtida karriären har ökat, men trots det är det fortfarande vanligare att kvinnor arbetar deltid än att män gör det. För att ta reda på om hur unga tänker har Länsförsäkringar ställt frågor till personer mellan 20 – 40 år för att kartlägga hur ekonomiskt jämställt det idag är mellan könen. Resultatet visar att var tionde man tänker gå ned i tid när de får barn.

Emma-Persson 2

- Redan i 25–40-årsåldern är skillnaderna stora mellan hur mycket pensionskapital kvinnor och män har*. Givet det vi vet om hur stor påverkan deltidsarbete kan få på framtida inkomst, är det skrämmande att se att den här fördelningen av deltidsarbete kommer fortsätta även för kommande generationer och att så få verkar ha koll på hur pensionssystemet fungerar, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
 
*Se bifogad fil. Går även att få per län. Skicka till press@lansforsakringar.se

 

Hur stor är sannolikheten tror du att du skulle gå ned i arbetstid om/när du får barn?

                                                          Man                      Kvinna

Det är väldigt sannolikt                        10%                      26%

Det är ganska sannolikt                       22%                      26%

Det är inte alls sannolikt                      42%                      16%

Vet ej                                                     9%                        9%

Ej aktuellt                                            17%                      23%

Valet att arbeta deltid är något som kvinnor senare i livet tycks ångra. I en tidigare undersökning vi genomfört svarade var tredje pensionerad kvinna att de hade valt att arbeta heltid om de förstått hur mycket deltiden skulle dränera deras framtida ekonomi.

 

2018 hade kvinnor 76 procent av mäns arbetsinkomster, och har 69 procent av männens pension. Både Pensionsmyndigheten och regeringen har konstaterat att kvinnors lägre pension inte grundar sig i ett ojämställt pensionssystem utan på ett ojämställt arbetsliv - där kvinnor oftare arbetar deltid och inom yrken med lägre inkomster.

-Det finns normer och föreställningar om vem som ska göra vad, både i yrkeslivet och i hemmet, men nu är det dags att tänka nytt och på vilka konsekvenser ett val kan få på lång sikt, säger Emma Persson och pekar på tre saker som kan förbättra för den som är hemma mer;

Som kvinna gäller det att se om sitt eget hus i större utsträckning och se till att fördelningen blir rättvis och att det finns utrymme att spara till sig själv och sin pension. Det kan exempelvis göras genom att man betalar utgifter i hushållet i förhållande till hur mycket man tjänar.

Trots att arbetsgivaren inte kan påverka hur familjer fördelar sin föräldraledighet så kan arbetsgivaren förklara för den som vill arbeta deltid hur det påverkar pensionen. Den som ansöker om att arbeta deltid kan be om ett samtal med personalavdelningen som med några räkneexempel kan visa hur deltiden kan komma att påverka den framtida pensionen.

Vill den ene partnern ändå vara hemma mer än den andre, finns det sätt att kompensera varandra. Exempelvis genom att kompensationsspara i ett enskilt sparande eller föra över premiepensionspengarna.

Om undersökningen
Novus har under november ställt frågor om jämställdhet bland 1 022 personer mellan 20 – 40 år. Frågan som ställdes; Hur stor är sannolikheten tror du att du skulle gå ned i arbetstid om/när du får barn?                                                                                                                                                                                                                                                                                     
För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden