Ny IVL-studie: 83 procent lägre klimatpåverkan när skadade bildelar repareras i stället för att bytas ut

Drygt 75 procent lägre utsläpp av växthusgaser är resultatet om bilverkstäderna använder begagnade reservdelar till din bil jämfört med nytillverkade. Och hela 83 procent om bucklan i plåten eller sprickan i plasten repareras. Det visar en livscykelanalys som Länsförsäkringars Forskningsfond låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra.   –  Med ökad andel reparationer och högre andel begagnade reservdelar skulle vi kunna minska utsläppen med cirka 700 ton varje år enbart på Länsförsäkringars kunders bilreparationer, säger Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar.

Bild bil bärgas

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond genomfört en livscykelanalys på tre olika tillvägagångssätt att reparera en typskada på en bil. Typskadan innebär byte eller reparation av framskärm, stötfångare, motorhuv och strålkastare.  De tre sätt som jämfördes var användning av nya reservdelar, begagnade reservdelar eller att reparera de skadade delarna på själva bilen genom att till exempel bucklor bankas ut och riktas. 

–  Resultaten talar sitt tydliga språk, att använda nya reservdelar innebär en betydligt större klimatpåverkan än båda de övriga två sätten att åtgärda skador på bilen, säger Susanne Fagerberg.En stor del av klimatpåverkan, och det som gör skillnaden så dramatisk, härstammar från råmaterialtillverkningen, där bland annat aluminium är ett av de materialen som bidrar mest. 

 

Diagram: Klimatpåverkan för de tre reparationsalternativen

Källa: IVL-studien. Klimatpåverkan för reparation med nya reservdelar är 254 kg CO2e, begagnade 61 kg CO2e och reparation 44 kg Co2e.

–  Resultatet från den här studien indikerar att en reparation av typskadan med begagnade eller enbart reparation av de skadade bildelarna har lägre potentiell klimatpåverkan än en reparation med nya reservdelar. Vi har jämfört två livslängder för begagnade och reparerade reservdelar, en hälften så lång livslängd som nya reservdelar och en lika lång. I båda fallen är det bättre ur klimatsynpunkt än att använda nya reservdelar, säger Susanne Lundberg, projektledare på IVL och fortsätter: 

– En intressant aspekt med LCA-resultat är att kunna avgöra vad som är stort och smått i en produkts livscykel, så att fokus läggs på rätt aktiviteter för att minska miljöpåverkan.

På Länsförsäkringar har man sedan länge försökt gynna användandet av begagnade reservdelar hos de verkstäder man samarbetar med.

–  För bara några år sedan stötte vi regelbundet på ifrågasättande från våra kunder men idag har kunderna stor förståelse för att det är så vi jobbar. Resultatet från den här studien gör att vi på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan visa skillnaden i klimatpåverkan vilket stärker oss i vårt hållbarhetsarbete, säger Susanne Fagerberg. 

–  Begagnade reservdelar är inte hela lösningen, eftersom tillgången är begränsad. Det kommer exempelvis att behövas ökad kompetens att reparera aluminiumdelar, och verkstäderna behöver investera i den typen av utrustning, säger Ville Semi, skadespecialist motor på Länsförsäkringar.  

–  Vi kommer att fortsätta att hjälpa våra bilverkstäder att övergå till en allt mer cirkulär ekonomi, på sikt kommer det att vara nödvändigt både ur lönsamhetssynpunkt och för att spara på jordens resurser, säger Ville Semi.

Det här är en livscykelanalys
 Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan av en produkt eller process under hela livscykeln, från råvaruutvinning, produktion (inklusive insatsmedel), distribution, försäljning, konsumtion och avfallshantering. Vanliga perspektiv är från-vaggan-till-graven eller en del av kedjan, såsom från-vaggan-till-färdig produkt. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den största påverkan sker. Vilka avgränsningar som väljs påverkar givetvis resultatet.

För mer information, kontakta gärna:
Ville Semi, skadespecialist motor Länsförsäkringar, 073-964 18 01, ville.semi@lansforsakringar.se 
Susanne Fagerberg, försäkringsexpert Länsförsäkringar, 070-609 56 89, susanne.fagerberg@lansforsakringar.se
Susanne Lundberg, projektledare Life Cycle Management IVL, 010-788 65 32, susanne.lundberg@ivl.se  
 

Bilaga:  Studien ”Klimatpåverkan av en reparation”, av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden