Ny statistik: Teknik och hållbarhet favoriter bland pensionsspararna

Riskviljan är tillbaka hos Länsförsäkringars aktiva pensionssparare. Mest populära fonder under tredje kvartalet var Sverigefonder och branschfonder, speciellt med inriktning mot småbolag och teknik. Dessutom har intresset för aktiefonder med hållbarhetsinriktning och lågt klimatavtryck ökat ytterligare. - Positiv utveckling i dessa fonder, i synnerhet fonder med innehav i bolag som gynnats av coronapandemin, har bidragit till ökat intresse för denna typ av fonder, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Emma-Persson 2

Riskviljan är tillbaka hos Länsförsäkringars aktiva pensionssparare. Mest populära fonder under tredje kvartalet var Sverigefonder och branschfonder, speciellt med inriktning mot småbolag och teknik. Dessutom har intresset för aktiefonder med hållbarhetsinriktning och lågt klimatavtryck ökat ytterligare. - Positiv utveckling i dessa fonder, i synnerhet fonder med innehav i bolag som gynnats av coronapandemin, har bidragit till ökat intresse för denna typ av fonder, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
 

Länsförsäkringars pensionssparare har varit mer aktiva under året jämfört med tidigare år. I synnerhet under våren minskade många ner andelen aktiefonder till förmån för räntefonder. Under andra och tredje kvartalet har aktiviteten återgått till mer normala nivåer samtidigt som spararna återigen köper aktiefonder.

-Pensionsspararna är optimistiska och förtroendet för placeringar med lite högre risk är fortsatt stort efter den skakiga våren på marknaderna. Svenska aktier och teknikbolag har haft en positiv utveckling den senaste tiden och det visar sig också i hur de aktiva pensionsspararna agerar, säger Emma Persson.

Aktiefonder är fortsatt på köptoppen och i synnerhet branschfonder inom teknik, svenska och globala placeringar. Vi ser också ett fortsatt stigande intresse för hållbara och klimatinriktade placeringar hos våra kunder. Andelen för dessa fonder var 42 procent av den totala köpvolymen under tredje kvartalet, jämfört med 35 procent vid halvårsskiftet.

- Det gäller att vara rätt placerad utifrån sin placeringshorisont. Är det lång tid kvar till pension kan man ta högre risk för att öka möjligheten till avkastning medan om man närmar pension eller redan gått i pension, då bör man balansera risken för att få en stabilitet i sparandet. Man bör också ta hänsyn till hur lång utbetalningstid man har. Om man gör kortsiktiga förändringar i sitt sparande och är med om en uppgång är det viktigt att återgå till sin långsiktiga plan och exempelvis justera risken i sitt innehav, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Se förändringarna i köp och sälj i bilaga.

För ytterligare information kontakta:

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar
 

Viktig information

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka hela det insatta beloppet. Information om de fonder som ingår i Länsförsäkringars utbud finns på lansforsakringar.se och på respektive fondbolags hemsida.

Hållbarhetsinriktade fonder är fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Fonder med lågt klimatavtryck betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk eller låg exponering mot fossila bränslen.  

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden