Trendbrott – tre år av minskat antal inbrott och stölder mot företag

Länsförsäkringars egen skadestatistik visar att antalet anmälda inbrott och rån mot företagare har minskat stadigt under den senaste treårsperioden. De flesta av landets företagare oroar sig däremot för inbrott och stöld och hälften av de tillfrågade upplever att antalet brott mot företagare ökat de senaste fem åren. Det visar en undersökning som undersökningsföretaget Novus gjort på uppdrag av Länsförsäkringar.

Bild Ann Hassel Tano
Foto: Länsförsäkringar

Trots den nedåtgående trenden när det gäller inbrott, stölder och rån är det i princip hälften av de tillfrågade företagarna (49 procent) som upplever att brotten har ökat de senaste tre åren. 32 procent svarade att de inte hade någon uppfattning, 16 procent upplevde att nivån var oförändrad och enbart 3 procent upplever en minskning.

Jämfört med toppåret 2017 har antalet anmälda inbrott, stölder och rån som anmälts till oss minskat med drygt en femtedel (21 procent). Det är ett tydligt trendbrott jämfört med den uppåtgående kurva vi såg i mitten på 2010-talet. Samtidigt upplever företagen att brotten riktade mot dem ökar tror vilket jag tror kan bero på den allmänna trygghetskänslan i samhället, vilket även speglar över på företagsverksamheten, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

Minskad rörlighet till följd av coronapandemin har också haft påverkan på den minskade brottsligheten.

– Här är det viktigt att från myndigheternas sida fortsätta arbeta med internationella brottsnätverk för att motverka att brottsligheten ökar i takt med att rörligheten gör det, säger Ann Hassel Tano.

Enligt undersökningen är inbrott, stöld eller skadegörelse de vanligaste brottsformerna som drabbar landets företagare. Störst är minskningen av anmälda inbrott och stölder i Skåne där det rör sig om en halvering. Men även hela norra Sverige ser en större nedgång, medan trenden är mindre stark i mellersta Sverige.

–En alternativ lukrativ ”marknad” har växt sig allt starkare i form av bedrägerier och id-stölder. Här drabbas såklart företagare också, men andra grupper, som äldre privatpersoner, är många gånger mer intressanta ur brottslingarnas synvinkel, säger Ann Hassel Tano.

Procentuell förändring av antalet anmälda inbrott och stölder första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2020:

Södra Sverige -26 procent.

Mellersta Sverige -20 procent

Norra Sverige -32 procent

Tips på hur företagare kan undvika inbrott

1.Gör en riskanalys över verksamheten och skapa rutiner. Hur ser området ut? Vad har du som är värt att skydda? Hur ser ditt befintliga skydd ut?

2.Se till att ha försäkringsgodkända certifierade lås på alla ytterdörrar. Gäller även digitala lås.

3.Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade fönster kan förses med godkända fönsterlås alternativt inkrypningsskydd/galler. I vissa fall kan detta vara ett krav i din försäkring.

4.Ett larm kan fungera avskräckande och begränsande. Om du har försäkringskrav på larm så står det i ditt försäkringsbrev. Kontakta en certifierad anläggarfirma om du ska installera ett inbrottslarm.

5.Förvara stöldattraktiv egendom inlåst i värdeskåp eller säkerhetsskåp alternativt kan större dyrbar utrustning låsas fast med kätting.

6.Använd DNA-märkning samt skylta om att du gör det. Stöldskyddsmärkt egendom har inte ett lika attraktivt andrahandsvärde vilket kan få tjuven att avstå. Om du ändå blir bestulen så ökar chansen att du får tillbaka godset.

7.Även kameraövervakning fungerar avskräckande och det kan det hjälpa till att utreda brott.

8.Områdesskydd i form av stängsel och grindar försvårar ytterligare för tjuven. Om du har krav på områdesskydd anges det i ditt försäkringsbrev.

Läs mer här
Länk till Länsförsäkringars pressrum
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under februari och mars genom 1001 telefonintervjuer av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Målgruppen var företag i Sverige med upp till 49 anställda.
Frågorna som ställdes: oroar du dig för att ditt företag ska utsättas för brott? Har ditt företag drabbats av brott? Om ja vilken typ av brott har ditt företag drabbats av? Upplever du att brott som drabbar företag har ökat eller minskat de senaste tre åren?  (Med brott menar vi fakturabedrägerier, id-stölder, dataintrång/databedrägeri, kortbedrägerier, phishing, utpressning, inbrott/stöld, rån/överfall, skadegörelse mm)

För ytterligare information kontakta:

Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar

Presskontakt, telefon 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden