Av: Daniel Eriksson

Länsförsäkringar Gotland gör satsning för Gotlands utveckling

Länsförsäkringar Gotland investerar i fastighet på Hemse och vill genom detta skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden.

Platsen för Länsförsäkringar Gotlands nya kontor på Hemse
Platsen för Länsförsäkringar Gotlands nya kontor på Hemse. Fotograf: Jörgen Kristiansson

Efter en tids letande har Länsförsäkringar Gotland hittat en ny större lokal för sitt kontor på Hemse. Bolaget kommer därmed att flytta sin verksamhet från Storgatan till det gamla polishuset på Tingsåkergatan.

- Vi har sedan en längre tid letat efter lämpliga fastigheter på Hemse och när gamla polishuset kom ut på marknaden kändes det helt rätt för oss. Det är betydligt större än våra befintliga lokaler och passar därmed bättre då vi har haft en bra tillväxt och över tid blivit lite trångbodda på Hemsekontoret, säger Henrik Stangel, VD på Länsförsäkringar Gotland.

Affären blev klar under veckan och nu inleds arbetet med att anpassa fastigheten för verksamheten. Exakt när flytten kommer att ske är inte klart men ambitionen är att kunna flytta in till sommaren 2021. Henrik Stangel poängterar dock att det är en långsiktig satsning där själva flytten bara utgör en av många delar.

- På lite längre sikt så handlar det om en investering i Gotlands landsbygd och om att vi vill skapa möjligheter för utveckling, för både oss själva, våra kunder och samarbetspartners. Landsbygden och lantbruket är otroligt viktiga för Gotlands utveckling och med det nya kontoret kommer vi ha möjlighet till helt andra satsningar och samarbeten. I samhället har vi länge fokuserat på stadsutveckling och urbanisering men nu vill vi byta perspektiv. Nu är det landsbygdens tur och den här satsningen ska bli ett center för utbildning och kompetens, som i längden ska gynna hela Gotlands utveckling, avslutar Henrik Stangel.

Se alla pressmeddelanden