Förvaltarbyten i Länsförsäkringars fonder

Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Fastighet Europa förvaltas i dag av Peter Norhammar och Johan Henriks, där Peter är ansvarig förvaltare. Teamet har under de senaste åren lyckosamt arbetat enligt en gemensam process och filosofi för förvaltningen av fonderna. 

Med anledning av att Peter Norhammar kommer att avsluta sin tjänst hos Länsförsäkringar fondförvaltning tar Johan Henriks tills vidare över rollen som tillförordnad ansvarig förvaltare för fastighetsfonderna.  Översyn och komplettering av förvaltningsteamet har påbörjats.

-Peter och Johan har under de senaste åren lyckosamt arbetat enligt en gemensam process och filosofi för förvaltningen av fonderna. Detta, tillsammans med den långa investeringshorisont som fonderna förvaltas enligt, gör att vi på ett bra sätt kan upprätthålla kontinuiteten i förvaltningen trots att Peter slutar. Med det sagt är det självklart att det nu är högsta prioritet för oss att säkerställa att vi även fortsatt har ett starkt team som förvaltar våra omtyckta och välkända fastighetsfonder, säger Magnus Strömer, förvaltningschef på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Ytterligare en förändring kommer att ske under hösten avseende våra internt förvaltade fonder och det är att Ulrika Orstadius axlar rollen som ansvarig förvaltare för Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Hon arbetar idag på Handelsbanken Fonder som ansvarig för bolagets Finlandsfond. Ulrika har flerårig erfarenhet från såväl Handelsbanken som SEB inom områdena aktieanalys, kreditanalys och portföljförvaltning och tillträder tjänsten i början av hösten.

-Jag känner mig väldigt glad och stolt över att ha kunnat rekrytera Ulrika som ny förvaltare för Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Ulrikas bakgrund inom både analys och förvaltning gör att hon kommer att kunna förvalta fonden på ett utmärkt sätt. Hon är ett perfekt tillskott till vår verksamhet där vi strävar efter ett starkt teamarbete som grund för individuella förvaltaransvar. Jag hade förmånen att lära känna Ulrika under våra år tillsammans på Handelsbanken och gläder mig oerhört över att vi blir kollegor igen, säger Magnus Strömer.

Fredrik Skoglund, nuvarande förvaltare för Länsförsäkringar Småbolag Sverige kommer under september att avsluta sin tjänst hos Länsförsäkringar Fondförvaltning och övergå till annan uppdragsgivare.
 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Strömer, förvaltningschef på Länsförsäkringar Fondförvaltning. Tel. +46 8 588 429 18
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-mediaSe alla pressmeddelanden