Återbäringsräntan sänks i traditionell förvaltning

Från den 1 april sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan i de traditionella förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad till 0 procent per år, före skatt och avgifter.

Jakob Carlsson-vd-lf-liv
Foto: Länsförsäkringar

Före sänkningen var återbäringsräntan i Nya Trad 4 procent och i Gamla Trad 3 procent. Sänkningen är en konsekvens av den senaste tidens oro på de finansiella marknaderna till följd av Coronavirusets spridning över världen.

– Den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna och ovissheten om Coronakrisens konsekvenser för avkastningen gör att vi av försiktighetsskäl valt att sänka återbäringsräntan till noll. Trots att vår avkastning har påverkats negativt av oron är vi fortsatt stabila och har en betryggande solvens som gör att vår motståndskraft är god om turbulensen skulle bli långvarig, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Den genomsnittliga återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 varit 7,1 procent. Länsförsäkringar Livs solvenskvot enligt solvens II (kapital jämfört med kapitalkravet SCR) var den 29 februari 176 procent, konsolideringen i Nya Trad 109 procent och konsolideringen i Gamla Trad 134 procent.

Den 25 mars uppskattades solvenskvoten till 168 procent, konsolideringen i Nya Trad till cirka 101 procent och konsolideringen i Gamla Trad till cirka 129 procent.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 073-96 414 55
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden