Släng ut julgranen klimatsmart

Varje år går drygt 3 miljoner julgranar åt för att sprida julstämning runtom i de ungefär 4,5 miljoner svenska hemmen. En julgran har under sin tioåriga livstid bundit ungefär elva kilo koldioxid från atmosfären, och du kan se till att den gör ytterligare en klimatinsats när det snart blir dags att städa ut julen. 

julgran
Foto: Länsförsäkringar

– Många kommuner ordnar med insamlingsplatser till granarna, för att låta dem gå till flis och användas som bioenergi i värmeverken. Du kan annars ta din gran till återvinningscentralen där den sorteras som trädgårdsavfall som också återvinns som kompostjord eller biobränsle, säger Susanne Fagerberg. 

En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.
Andra initiativ finns för att låta julgranen göra nytta. Den kan sänkas i sjöar för att skapa bra lekplats och gömställe för fisk och andra smådjur vilket gynnar den biologiska mångfalden.

I Stockholm omvandlar man granarna till biokol i en anläggning som rönt stor internationell uppmärksamhet. Biokolet grävs sedan ner i stadens planteringar och koldioxiden binds på så sätt i jorden och släpps inte ut i atmosfären igen. 

– Effekten av den sortens kolsänka kompenserar för utsläpp från 700 bilar under ett år.  Överskottsvärmen i processen att bilda biokolet värmer vatten i fjärrvärmenätet och räcker till att värma upp 80 lägenheter under ett helt år, säger Susanne Fagerberg.

Plastgran eller riktig gran?

– En naturgran är ur många aspekter betydligt bättre för klimatet än en plastgran. De konstgjorda granarna är gjorda av en blandning av plast och metall, där vissa ämnen kan vara hälsofarliga. De tillverkas dessutom främst i kinesiska fabriker och måste transporteras långt, säger Susanne Fagerberg.


Miljöranking julgran

Bäst – miljömärkt närodlad gran eller egenhuggen gran, till exempel som en del av naturlig gallring. Att hugga en gran ingår inte i allemansrätten, du måste ha markägarens tillåtelse.
 
Näst bäst – odlad svensk gran, och ännu bättre om man går ihop och köper in flera granar, för att minimera transporterna.

Mindre bra - kungsgran och andra ädelgranar, de kräver mycket gödsel och bekämpningsmedel.

Sämst – plastgran; de tillverkas främst i kinesiska fabriker och produktion, transporter och utsläpp av kemikalier vid nedbrytning och förbränning ger störst miljöpåverkan. 

Kontakt:
Susanne Fagerberg, naturskadespecialist, Länsförsäkringar 070-609 56 89
Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden