Fler tillväxtföretag är snittet i Kristianstad-Hässleholm

Regionen Kristianstad-Hässleholm har fler tillväxtföretag än genomsnittet för icke-storstadsregioner. Det visar näringslivsrapporten Sydsverige Live som släpps idag i samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Navet Analytics och sex Länsförsäkringsbolag i södra Sverige och Halland. I rapporten framgår också att Kristianstad-Hässleholm står välrustat för en kommande lågkonjunktur.

Antalet 10-10-10-företag, det vill säga företag som på tio år från starten har vuxit till minst tio anställda och tio miljoner i omsättning, är större i Hässleholm-Kristianstad än i andra icke-storstadsregioner. I regionen finns 48 sådana företag, varav nästan hälften verkar inom byggsektorn.

Strukturellt är det tillverkningsindustrin och internationell handel med varor som är mest utsatt för en dämpad konjunktur. Det finns gott om den typen av företag i Kristianstad och Hässleholm, samtidigt som regionen visar upp en stor bredd i näringslivet. Arbetsmarknadsregionen Kristianstad-Hässleholm står väl rustat inför lågkonjunkturen.

– Vi ser både hot och möjligheter. Rapporten Sydsverige Live är ett viktigt analysverktyg för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. I vårt arbete med att stärka regionens företagande och entreprenörskap ger rapporten oss en fördjupad kunskap och en tydligare bild av de förutsättningar och utmaningar som det lokala näringslivet i Nordöstra Skåne står inför. Rapporten ger oss också svar på frågor om regionens tillväxt och attraktionskraft. Vi ser fram emot att ta vårt arbete vidare och tillsammans med fler aktörer från näringslivet utveckla vår del av Skåne, säger Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.


Hela rapporten Sydsverige Live 2019 bifogas.
För mer information, kontakta:
Renée Carlsson, kommunikations- och hållbarhetschef, 073-318 29 96

 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling i vårt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och på Österlen. Vi är idag drygt 100 anställda och finns nära dig när du behöver oss. Tillsammans skapar vi en långsiktigt hållbar trygghet och möjligheter för våra kunder, som också är våra ägare.
 

Se alla pressmeddelanden