Länsförsäkringar satsar 21 miljoner på klimatforskning

Länsförsäkringars forskningsfond fortsätter att stödja klimatforskning och har beslutat att finansiera två nya klimatprojekt. Totalt handlar det om en satsning på 21 miljoner kronor för två projekt som kommer att pågå 2020-2023. 

Peter Griepenkerl Lööf 555px
Foto: Länsförsäkringar

Forskning som ökar kunskapen om hur vi ska anpassa våra samhällen till klimatförändringar är ett viktigt forskningsområde för Länsförsäkringar. Omställningen av våra samhällen behöver gå jämte klimatanpassning för de effekter som inte längre går att undvika, som allt värre skyfall och på sikt, havsnivåhöjningar. 

– Intresset för utlysningen har varit stort med flera kvalificerade ansökningar från namnkunniga forskare. Vi har nu två väldigt olika och högst relevanta forskningsprojekt som komplement i länsförsäkringsgruppens fortsatta hållbarhetsarbete. Resultaten kommer att tjäna kunder och olika samhällsaktörer, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef för Forskningsfonden.

Det ena forskningsprojektet kommer att bedrivas på Linköpings universitet, med docent Mattias Hjerpe som projektledare och det andra på Göteborgs universitet med professor Thomas Sterner som projektledare.  


För mer information:
Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond, 072-147 13 10, PeterGriepenkerlLoof2@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

 

Exempel på forskning som Länsförsäkringar tidigare finansierat:

Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende. Forskarna studerade befintliga data från extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och roll i samverkan med andra aktörer samt vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker. Projektet resulterade i en rad rapporter, bland annat en specialstudie av Göteborgsregionen. Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Avslutades 2018. 

Tryggt boende, klimatförändring och framtida försäkringar. Forskarna studerade människors uppfattningar och beteenden i förhållande till de risker klimatförändringarna medför. Målet var att få ökad kunskap om människors riskuppfattningar, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar. Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.  Avslutades 2018. 


 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden