Köp av Fotangeln 2 stärker Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads position som lokal fastighetsägare

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har förvärvat fastigheten Fotangeln 2, som ligger i direkt anslutning till företagets egna lokaler i centrala Kristianstad. Köpet är strategiskt för att utveckla Länsförsäkringars fastighetsbestånd och samtidigt bidra till att bibehålla en levande stadskärna.

– Vi vill tydligt visa att vi tror på innerstaden som mötes- och handelsplats. Som fastighetsägare i en stadskärna är det extra viktigt att våga expandera i förändringstider, säger Niklas Larsson, vd för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.
 
Fastigheten är uppförd 1879 och genomgick en större renovering 1960. Totalt omfattar den 1 072 kvadratmeter. Lokalerna består enbart av kontor och allt är idag uthyrt. För hyresgästerna kommer köpet inte att innebära några praktiska förändringar mer än att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad tar över ansvaret för drift och skötsel.
 
– För oss är fastigheten intressant inte minst på grund av läget. Det är en affär som stärker vår position som fastighetsägare och kapitalförvaltare, vilket i förlängningen gynnar våra kunder, säger Niklas Larsson.
 
För mer information, kontakta:
Niklas Larsson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0708-34 21 88.
Renee Carlsson, Hållbarhet och Kommunikationschef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0733-18 29 96.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och har sitt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och Österlen. Vi har som målsättning att vara det naturligaste valet för våra kunder när det gäller bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi är idag drygt 100 anställda och finns bemannade på våra kontor i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. 

Se alla pressmeddelanden