Antalet olyckor med oskyddade trafikanter ökar

Länsförsäkringar Jönköping erbjuder alla förskolor i länet gratis reflexvästar för att vända trenden.

Fotgängare och cyklister lever farligt i trafiken. Olycksstatistiken visar på en uppåtgående trend. För att minska olyckorna genomför Länsförsäkringar Jönköping en storsatsning som syftar till att alla förskolebarn i länet* ska synas bättre i trafiken. Samtliga förskolor och familjedaghem kan via formulär på företagets webbplats beställa gratis reflexvästar till barnen.

— Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken, säger Jonas Ander, som är skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jönköping. Vi närmar oss den mörka delen av året och ett sätt att minska riskerna för barn i trafiken är att använda reflexväst. Västarna fyller även en viktig funktion i dagsljus eftersom de gör att barnen syns tydligare när de är ute och rör sig.

NTF tycker satsningen är bra och betonar vikten av att bära reflexer när det är mörkt.

— Fyrtio procent av alla olyckor där fotgängare är inblandade sker när det är mörkt ute, säger Daniel Qvarnström på NTF. En viktig orsak till olyckorna är att man inte syns när man är ute och går på gatorna. En person som saknar reflex syns först när en bil med halvljus är så nära som 20–30 meter. Den som bär en reflex syns redan på 125 meters håll. Det gör att risken minskar betydligt för att en allvarlig olycka ska inträffa.

Länsförsäkringar Jönköping skickade förra veckan ut ett mejl till alla förskolechefer i respektive kommun för att informera om möjligheten att få gratis reflexvästar. Totalt omfattas cirka 20 000 barn i Jönköpings län.

— Gensvaret blev genast mycket stort, säger Jonas Ander. Första veckan beställdes nästan 1 000 västar till förskolebarn runt om i länet. Vi hoppas att alla förskolor uppmärksammar den här möjligheten och förser sina barn med reflexvästar. Målet är att satsningen tillsammans med andra skadeförebyggande åtgärder ska få ner antalet olyckor med oskyddade trafikanter.

Beställ västar

* Exklusive kommunerna Habo och Mullsjö som tillhör Länsförsäkringar Skaraborg.

För mer information, vänligen kontakta

Se alla pressmeddelanden