Av: Joel Lyth

Undvik frysskador i fritidshuset när du sparar el

Stigande elpriser gör att många ser över sin elförbrukning. Att minska på temperaturen i sommarstugan är ett alternativ, men här gäller det att tänka till. Lite värme behöver vara i gång för att skydda fastigheten mot frysskador.

Stigande elpriser gör att många ser över sin elförbrukning. Att minska på temperaturen i sommarstugan är ett alternativ, men här gäller det att tänka till. Lite värme behöver vara i gång för att skydda fastigheten mot frysskador.

- I det här läget är det naturligtvis rimligt att se över sina uppvärmningskostnader. Men om man i ivern att sänka elkostnaden väljer att stänga av värmen helt i ett fritidshus under vintern bör man vara väldigt noga med att tömma alla ledningar för att undvika vattenskador som kan bli betydligt dyrare än elräkningen att återställa till våren, säger Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

Frysskador uppstår när innetemperaturen i fastigheten är för låg så att vattnet i ledningarna fryser sönder. Hela 40 procent av alla vattenskador i fritidshus kan kopplas till just detta.

- De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet med huvudkranen och då blir läckagen väldigt omfattande. I äldre hus är ledningarna ofta dåligt isolerade, kylan spränger vattenledningarna och när det sedan blir plusgrader efter en köldknäpp strömmar vattnet ut i huset.

Om inte ledningarna i fastigheten töms får inte temperaturen understiga 15 grader, en utgångspunkt som är viktig att hålla fast vid. 

Bästa tipsen för att undvika frysskador:

  • Stäng av huvudkranen och låt alla kranar i tvättställ, dusch och diskho stå öppna över vintern.
  • Installera värmekabel på inkommande vattenledning fram till avstängningskran.
  • Isolera utsatta rör för att minska risk för frysning.
  • Stäng av vattentillförseln till disk- och tvättmaskin.
  • Töm vattnet i ledningarna/vattensystemet.
  • Tappa ur vattnet i varmvattenberedare, pumpar och annan utrustning.
  • Öppna alla kranar och spola toaletten så att vattencisternen blir tom.
  • Häll miljövänlig frostskyddsvätska (glykol) i värmesystem, vattenlåsen i golvbrunn, tvättställ, wc och diskho.
  • Spola toaletten en sista gång så att vattenbehållaren töms.

Se alla nyheter