Folkmusik som stärker gemenskap

Folkmusiken har en lång och stark tradition i Dalarna. – Vi jobbar för att bevara den, utveckla den och göra den tillgänglig för dalfolket, säger Magnus Bäckström, ordförande i Dalarnas Spelmansförbund, som driver sin verksamhet med stöd från Dalarnas Försäkringsbolag.

Kanske du har hört tonerna av folkmusik på en skolavslutning, en begravning eller på en spelmansstämma i Bingsjö en varm julidag.

– Folkmusiken är ett naturligt inslag i dalfolkets vardag mer än någon annanstans, traditionerna är starka här i Dalarna, säger Magnus Bäckström.

Samtidigt påpekar han att folkmusiken utvecklas.

– Spelmännen inspireras av rytmer och klanger från andra kulturer, Bullermyrens spelmanslag är ett härligt exempel på folkmusik som formas av spelmän med rötter i Irak, Syrien och Sverige. Folkmusiken är inkluderande, alla kan vara med spela, oavsett bakgrund säger han.

– En schablonbild är att folkmusik är det samma som gamla människor som spelar tråkig musik. Men det som är så härligt med folkmusiken är att den är generationsöverbryggande. Vi har medlemmar från fem år till 90 plus, som spelar allt från dragspel till fiol och nyckelharpa.

Fyller 80 år

Dalarnas Spelmansförbund är en sammanslutning av spelmän och folkmusikintresserade i Dalarna. Nästa år har förbundet, som startades redan 1943, 80-årsjubileum. Dalarnas Spelmansförbund har i dag omkring 1 300 medlemmar, organiserade i ett 40-tal spelmanslag.

– Vi jobbar för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna och inspirera, framför allt unga till att spela folkmusik. Vi anordnar läger och kurser och samarbetar med Kulturskolan för att nå barn och ungdomar, säger Magnus Bäckström.

Dalarnas Spelmansförbund anordnar också spelmansstämmor för att tillgängliggöra musiken för allmänheten. Bingsjöstämman, den mest kända, hålls i början av juli varje år och drar publik från hela landet.

Att få ett stöd av Dalarnas Försäkringsbolag betyder mycket för förbundet.

– Dels innebär det ekonomiska stödet att vi kan växla upp och satsa på ungdomsverksamheten. Dels innebär samarbetet att vi och Dalarnas Försäkringsbolag har ett gemensamt intresse i att stärka kulturen och bevara och utveckla folkmusiktraditionen i Dalarna.

Se alla nyheter