Ökad studiero och trygghet i skolan

Barn och unga i Gävleborg rör för lite på sig. För att skapa bättre förutsättningar för rörelse och fysisk aktivitet samverkar RF-SISU Gävleborg med F-6-skolor i länet.

- Målet är att så många barn som möjligt ska kunna, vilja och våga röra på sig – och det helst hela livet ut, säger Robin Westlin, idrottskonsulent vid RF-SISU Gävleborg.

Genom satsningen får barnen möjlighet att testa på olika typer av rastaktiviteter och rörelsepauser i anslutning till skoldagen.

Redan nu går det att se positiva effekter så som ökad studiero i klassrummen. Det är också tydligt att rörelseaktiviteterna bidrar till trygghet och inkludering.

Rörelsesatsning i skolan har sedan starten 2018 genomförts på ett stort antal grundskolor i sju av länets tio kommuner.

- Trots den pågående pandemin har vi tecknat överenskommelser med 21 nya skolor i 5 kommuner under 2020 och 2021 – en verksamhet som totalt omfattar ca 4000 elever, säger Robin Westlin.

De skolor i Bollnäs, Gävle, Ockelbo och Nordanstig där satsningen nu avslutats, övergår till att bli nätverksskolor, vilket betyder att de fortsatt har ett stöd i form av material, utbildningstillfällen och skolnätverksträffar. 

Pedagoger har fått utbildning

Inom ramen för satsningen görs handlingsplaner tillsammans med skolorna. Skolans medarbetare får dessutom hjälp med utbildning, material, rastaktivitetscoacher och andra insatser.

Under 2020 och 2021 har ungefär 800 pedagoger i länet genomgått grundutbildning i rörelseförståelse, 60 av dessa utbildades i särskild samverkan med Parasport Gävleborg för verksamhet i särskolor.

RF-SISU Gävleborg genomför även elevledarutbildningar för elever i åk 4-6, för att de ska kunna leda aktiviteter på raster och i klassrummen för sina kamrater.

Bidrag från Länsförsäkringar

Tidigare i år sökte RF-SISU Gävleborg ett bidrag från Länsförsäkringar Gävleborg för att kunna sprida satsningen till fler skolor i länet. Ansökan gick igenom.

- Det är ett välkommet stöd som innebär att vi kan ge ännu fler barn möjlighet till rörelseglädje. Bland annat kommer vi att nå ut till i storleksordningen ytterligare tio skolor till. En viktig insats som är ett led i att motverka stillasittandet, säger Robin Westlin.

Vi engagerar oss i hela Gävleborg

Vad gör vi för Hudiksvall? För Ovanåker? För Sandviken? Vi vill ge barn och ungdomar i Gävleborgs län en bra grund att stå på. Därför prioriterar vi förebyggande insatser i vårt läns alla kommuner. Mer om detta, och mycket annat, hittar du här:

Vi engagerar oss i hela Gävleborg

Se alla nyheter