Vi medförsäkrar flyktingar från Ukraina utan kostnad

Länsförsäkringar Stockholm medförsäkrar flyktingar från Ukraina i befintliga kunders boendeförsäkring, helt utan kostnad. Likvärdigt gäller hemförsäkringen om bostaden lånas ut tillfälligt. Det innebär att kunder som erbjuder bostad till flyktingar från Ukraina i sitt hem har ett försäkringsskydd för samtliga boende i hushållet.

Engagemanget i samhället är stort gällande mottagandet av flyktingar och att ordna med boenden till dessa flyktingar är av yttersta vikt.

- Många av våra kunder öppnar nu upp sina hem för Ukrainska familjer. Vi måste göra det vi kan för att hjälpa till, säger Sarah Bucknell, försäkringschef på Länsförsäkringar Stockholm.

De kunder som vill och kan öppna sitt hem för flyktingar kan känna sig helt trygga med att hemförsäkringen skyddar samtliga boende lika mycket.

På samma sätt gäller fritidshusförsäkringen enligt samma regler som när du själv bor där om huset lånas ut till flyktingar. Såväl fritidshusförsäkringen som hemförsäkringen gäller kostnadsfritt för inneboende flyktingar oavsett om ägaren bor kvar själv eller lånar ut sitt boende till flyktingar.

Har du öppnat ditt hem för människor på flykt?
Hör av dig till oss på 08-562 830 00 så ser vi till att alla i hushållet har en trygg försäkring.

Se alla nyheter