Uppdatering av det makroekonomiska läget

Våra makroekonomer kommenterar marknadsläget kopplat till invasionen av Ukraina. Du får också svar på vanliga frågor.

världskarta

Det makroekonomiska läget

Kriget i Ukraina fortsätter och hittills ser vi en vidare upptrappning som mer sannolik. I dagsläget beräknas mer än två miljoner människor ha flytt från Ukraina, den största flyktingvågen sedan andra världskriget.

USA har annonserat ett importförbud för olja, naturgas och kol från Ryssland. Storbritannien har meddelat att landet stoppar import av olja och inleder en utfasning av energiimport från Ryssland som ska vara klar vid årets utgång. Tyskland har hittills intagit en mer negativ inställning till ett importförbud och ett EU-brett importstopp verkar därför inte sannolikt i närtid. Vi ser dock en ökad sannolikhet för en utvidgning av EUs nuvarande sanktioner, där fler ryska individer och statliga företag inkluderas. Fler internationella företag uppger att man nu stoppar verksamheten i Ryssland, senast McDonalds, Coca-Cola och Starbucks.

Ryssland har å sin sida hotat med att införa ett exportstopp av gas och olja till Europa. Under tisdagen meddelades att ett exportförbud av vissa produkter och råvaror förbereds. Ryska banker förbjuds nu även att sälja utländsk valuta.

EU väntas inom kort annonsera ett stort gemensamt låneprogram för att finansiera ökade försvarsutgifter och energiinvesteringar. Tillsammans med ökade utgifter för migration bedömer vi att finanspolitiken inom EU ser ut att bli betydligt mer expansiv än tidigare, vilket bör stödja tillväxten i Europa framöver.

Oljepriset steg och börserna gick ned tydligt på beskedet om importförbud, men nyheten om ett nytt stort finanspolitiskt paket från EU lindrade det negativa börshumöret. Vi räknar fortfarande med lägre global tillväxt och högre inflation, men vi tror inte att en ny global lågkonjunktur står för dörren. Ett stigande oljepris kommer framöver att driva livsmedelspriser högre och drabba icke energiexporterande tillväxtländer särskilt hårt. I Sverige räknar vi med att effekten på BNP blir negativ men inte stor, medan effekten på inflationen blir mer kännbar.

Precis som tidigare understryker vi att osäkerhet råder både vad gäller utvecklingen av kriget och sanktionerna. Det gör att man kommande tid bör ta höjd för fortsatt stora svängningar på såväl aktie-, ränte- och råvarumarknader.

Fonder du inte kan köpa och sälja just nu

Stängningen av Moskvabörsen för utländska investerare innebär att du inte kan göra fondbyten i en del av vårt fondutbud. Det går inte att köpa eller sälja vissa fonder. Syftet är att säkerställa likabehandlingsprincipen så att alla kunder behandlas lika och enligt samma förutsättningar.

Fonder du inte kan köpa och sälja just nu

Frågor och svar

 • Beslutet om att binda boräntan bör inte fattas utifrån den senaste tidens utveckling, utan utifrån din egen privatekonomiska situation och långsiktiga bedömning av den. Om du väljer att binda räntan är det bra att du vet med dig att du kommer bo kvar under hela bindningstiden, med tanke på eventuell ränteskillnadsersättning som du annars kan behöva betala.

  Läs mer om bindningstider och hur du kan tänka


  Hjälpte det här svaret dig?
 • I dagsläget har våra Bekväma fonder, Sparmålsfonderna, Länsförsäkringar Mix och Länsförsäkringar Multistrategi vissa indirekta investeringar i statspapper från Ryssland och Belarus via underliggande externa fonder. Detta hanteras genom att vi kontaktar de externa förvaltarna och uppmanar dem att sälja av innehaven. På grund av ett rådande handelsstopp är det dock just nu inte möjligt att sälja denna typ av innehav.

  Utöver det har Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära för tillfället direktinvesteringar i ryska bolag. Det handlar i dagsläget om cirka 1 procent av vardera fond som är investerat i Ryssland.

  Exkluderingskriterier har införts för noterade ryska bolag som kontrolleras, via majoritetsägande, av ryska staten och/eller regioner i Ryssland. I nuläget har nio ryska noterade bolag lagts till vår exkluderingslista av den anledningen. Tre av dessa finns i våra fonder och kommer säljas av så snart handelsstoppet hävs och det är möjligt.

  Utöver våra egna fonder erbjuder vi även ett flertal externa fonder i vårt utbud, varav flera kan ha mindre, ryska innehav. Dessutom finns ett flertal externa Rysslandsfonder i vårt utbud, vilka för närvarande är handelsstoppade. Du hittar en uppdaterad lista på vilka fonder som är berörda av handelsstopp här.


  Hjälpte det här svaret dig?

Se alla nyheter