Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Den globala ekonomin är på väg att stärkas rejält efter att ha hämtat andan under hösten. Utsikterna ser något bättre ut sedan förra månaden. Finansiella marknader har utvecklats starkt under den senaste månaden med stigande börser, lägre volatilitet och lägre räntor. Den globala tillväxten ser ut att bli något lägre nästa år när effekten av återöppningen ebbar ut i utvecklade ekonomier och stimulanserna minskar. Energi- och råvarupriser svänger rejält och osäkerheten i inflationsprognosen på kort sikt är hög. Vi bedömer att den globala återhämtningen fortsätter och att den bedömningen nu verkar synas i den återvunna optimismen på aktiemarknaden.

Investeringshjälpen november 2021

Se november månads film

Anders Nordberg, senior makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter