Så säkrar du din pension om du skiljer dig

Det är mycket att tänka på vid en skilsmässa så ämnet pension kanske hamnar i skymundan. Men vid en skilsmässa görs en bodelning och även ditt privata pensionssparande kan då ingå, medan du som är sambo behåller alla former av pensionssparande vid en separation.

– Du som är i en relation bör givetvis ägna tid åt din partner, men se också till att lägga lite tid på vad som händer om ni skiljer er. Både du och din partner blir mindre sårbara om ni är insatta i både den egna och den gemensamma ekonomin och planerar väl för framtiden, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar och fortsätter:

– Många känner inte till att vissa delar av pensionen ingår i bodelningen vid skilsmässa och risken är att man inser det för sent. Det kan också hända att den ena parten har ett betydligt större pensionskapital och då är det bra att ha kommit överens om hur det ska fördelas innan en eventuell skilsmässa.

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension som kommer ifrån staten, tjänstepension via sin arbetsgivare. Utöver allmän pension och tjänstepension har många även ett privat pensionssparande.

– När det gäller pension är vissa delar giftorättsgods, det vill säga ingår i bodelningen, och andra inte, då är det bra att redan innan ha kommit överens innan en eventuell bodelning uppstår, säger Trifa Chireh.

Det här gäller för pensionen vid skilsmässa:

Privat pensionsförsäkring, individuellt pensionssparande (IPS) och det privata pensionssparandet delas lika vid en bodelning om ni inte skrivit äktenskapsförord. Samma sak gäller för annat privat sparande som investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).

Den allmänna pensionen, premiepensionen och tjänstepensionen ingår inte vid bodelning. Var och en behåller sin del. Samma sak gäller för den som gett bort premiepensionen till sin partner. Pengarna kan inte tas tillbaka.

Företagare behöver tänka till lite extra:

För den som driver ett eget företag ingår tjänstepension i bodelningen eftersom man är sin egen arbetsgivare, har tjänstepension i eget namn och kan råda över den själv.

Se alla nyheter