Se över ditt fritidshus inför vintern

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Med enkla åtgärder kan du undvika att vattenledningar sprängs sönder när vinterkylan slår till. Viktigast är att komma ihåg att stänga av vattnet när du bommar igen för vintern.

Om du bommar igen fritidshuset inför vintern finns det några saker du bör tänka på:

  • Stäng av huvudkranen.
  • Tappa ur vattnet ur ledningarna så att de blir helt tomma.
  • Tappa ur vattnet i varmvattenberedare, pumpar och annan utrustning.
  • Öppna alla kranar och spola toaletten så att vattencisternen blir tom.
  • Häll frostskyddsvätska i vattenlåsen i golvbrunn, tvättställ, wc och diskho.
  • Titta till fritidshuset under vintern - goda grannar är som alltid en tillgång!

Dessutom bör du se till att städa ordentligt och tömma skåp och skafferier på matvaror – som dels kan börja mögla och dels drar till sig skadedjur. Vidare ska du inte lämna stöldbegärliga saker i fritidshuset över vintern. Det kan locka till inbrott och skadegörelse som orsakar bekymmer och onödiga kostnader. Stöldbegärliga saker är till exempel tv- och stereoapparater, sprit och vapen. Se till att du har godkänt lås, installera gärna larm, det försvårar och fördröjer vid eventuellt inbrott.

Se alla nyheter