Vi sänker kalkylräntan

Länsförsäkringar sänker kalkylräntan från 7 till 6 procent. Det gör att fler kan få möjlighet till bolån, bland annat unga.

Kalkylräntan är den ränta som låntagare ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållets ekonomi.

– För att anpassa oss till dagens ränteläge har vi beslutat att sänka kalkylräntan från 7 procent till 6 procent, vilket gör det enklare för bland annat unga att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank.

Att kalkylräntan sänks innebär också att låntagare, beroende på amorteringsnivå, också har möjligheten att låna större belopp.

– Mycket pekar på låga räntor under en lång tid framöver och då känns det bra att vi kan anpassa våra kalkyler efter det. Och enligt våra analyser innebär sänkningen till 6 procent att kunden fortfarande har god marginal att klara en räntehöjning om räntorna skulle stiga, säger Sven Eggefalk.

Vi har sedan tidigare pekat på ungas svårigheter att komma in på bostadsmarknaden, bland annat genom rapporten Olika generationers förutsättningar på bostadsmarknaden.

– Vi anser att det behövs andra typer av styrmedel för att få in unga på bostadsmarknaden. Gärna regelverk som kan vara mer flexibla än de är idag, säger Sven Eggefalk.

Se alla nyheter