Rörelsetid i kalendern

Från och med den 14 september införde Länsförsäkringar Stockholm fysisk aktivitet i 30 minuter för alla medarbetare som jobbar på distans.

Sedan i mitten av mars har större delen av Länsförsäkringar Stockholms personal jobbat på distans. Vi har i våra regelbundna medarbetarundersökningar sett att vi hittills klarat utmaningen med distansarbete på ett bra sätt. Vi vet dock att distansarbete i hemmet kraftigt reducerar den mängd vardagsmotion många av oss får vilket kan leda till både psykisk ohälsa och fysiska besvärSå för att uppmuntra till rörelse har vi nu infört obligatorisk rörelsetid en halvtimme varje dag då vi jobbar på distans. Aktiviteten ska vara pulshöjande: gång, cykling eller annan träning.  

Hur går detta till då? Jo samtliga medarbetare planerar in rörelsetid i sin kalender någon gång mellan klockan 14.00-15.00, i den mån det är möjligt. Syftet med att alla bokar in sin rörelsetid en viss tid gör att det underlättar för alla att prioritera sin fysiska aktivitet och att den inte riskerar att krocka med möten. Gör vi det samtidigt skapar vi ett gemensamt engagemang - även om vi inte är tillsammans rent fysiskt.  

Mats Carlens, HR-partner: 

I år har vi hamnat i en exceptionell situation. Mycket av det vi tidigare tagit för givet kopplat till arbetslivet har kastats upp och ned och här finns en stor osäkerhet kring vad som är rätt att göra för att bibehålla en hållbar arbetsplats. Vi är en modern och modig arbetsgivare och redo att testa olika grepp – som det här till exempel. Vi tror att distansarbetet minskat rörelsetiden varje dag och vi vill med detta öka möjligheterna till välmående medarbetare. 

 

mats_carlens.JPG

 

Se alla nyheter