Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Återhämtningen går bättre än väntat trots en fortsatt hög smittspridning. Återöppningen i världsekonomin fortsätter men många skyddsåtgärder består. Den ekonomiska statistiken bekräftar att återhämtningen var stark under sommaren trots en andra smittvåg. Risken för en ny nedstängning bedöms som mycket låg. Vaccinforskningen ser ut att gå snabbare än väntat och bidrar till en något ljusare framtidsbild.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Invetseringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen september 2020

Se alla nyheter