Nytt samarbete ska stoppa skogsbränder i Östergötland i sommar

60 gödseltunnor kommer att finnas i beredskap för brandbekämpning i Östergötland i sommar. Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem. För att bli effektiva måste gödseltunnorna förses med ett speciellt strålmunstycke och en speciell koppling. I skadeförebyggande syfte ska nu Länsförsäkringar Östgöta hjälpa till med ett ekonomiskt stöd för inköp av munstycke och slangkoppling till de lantbrukskunder som har ställt sina gödseltunnor till förfogande.

- Vi på Länsförsäkringar Östgöta vill vara med och begränsa skogsbränder och vi vet att gödseltunnorna kan göra stor skillnad. Att förhindra och stoppa en skogsbrand i tidigt skede och därmed undvika skador på skog, djur, människor och fastigheter är värt väldigt mycket, säger Bertil Jansson, naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Östgöta.

Tillsammans med en rad samhällsaktörer samarbetar Länsförsäkringar Östgöta, sedan 2019, i en samverkansgrupp för brandberedskap som leds av LRF Östergötland (Lantbrukarnas Riksförbund). Syftet är att samordna resurser i samhället och en viktig del är att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå räddningstjänsten med
frivilliga insatser vid större skogsbränder.

 

Se alla nyheter