Bli en aktiv delägare

Just nu söker vi nya ledamöter i västra Skåne. Nominera dig själv eller någon annan till Länsförsäkringar Skånes fullmäktige under 1-23 april.

Som försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne är du också delägare. Som delägare har du inflytande över verksamheten genom att utse fullmäktige. Fullmäktige består av 50 personer/kunder. Antalet ledamöter per kommun är fastställt i Länsförsäkringar Skånes bolagsordning. Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år.

Kunderna i kommunen utser genom ett digitalt val sina representanter. Ledamöterna i fullmäktige utser bland annat styrelse som i sin tur tillsätter bolagets vd. Som fullmäktigeledamot representerar du alla andra kunder/delägare, med andra ord dina grannar och vänner. Du blir också en ”ambassadör” för Länsförsäkringar Skåne.

Läs mer om rollen som fullmäktige

Är du engagerad och intresserad av vår verksamhet?

Just nu söker vi nya ledamöter till Länsförsäkringar Skånes fullmäktige i:

  • Perstorp
  • Ängelholm
  • Örkelljunga
  • Klippan
  • Åstorp
  • Båstad

Under 1-23 april kan du nominera dig själv eller någon annan till vårt fullmäktige. Den nominerade måste ha en sakförsäkring hos oss, till exempel bil-, båt- och/eller hemförsäkring.

På valsidan skane.fullmaktigeval.se kan du nominera via BankId eller skicka in ansökan postalt.

Nominera och anmäl ditt intresse

Se alla nyheter