Senareläggning av handel i fonder

På grund av rådande situation har flera fonder som finns i vårt fondutbud med placeringar i företagsobligationer, senarelagd handel i fonderna. Detta har skett i samråd med Finansinspektionen.

Ett antal fondbolag har valt att senarelägga köp och sälj av andelar i vissa fonder som finns i vårt fondutbud. Orsaken är svårigheter med att beräkna andelskurser.

Senareläggning av handel innebär att kunder för närvarande inte kan göra fondbyten som normalt till och från dessa fonder. Om du som kund vill göra ett fondbyte där en fond med senarelagd handel ingår, kommer det att dröja tills fonden öppnar igen innan bytet är klart.

Fonder som berörs

Se fonder som är berörda

Fonder inom fondförsäkringar med senarelagd handel:

  • Spiltan Fonder planerar öppna upp handeln i Spiltan Högräntefond tisdag 31 mars vilket gör att fonden därmed är öppen för fondbyten inom fondförsäkring. Läs mer på Spiltans hemsida.

Fondbolagens beslut att senarelägga handel sker med anledning av att likviditeten för företagsobligationer har försämrats kraftigt på kort tid. Det har medfört en osäker prisbild för fondbolagen som i dagsläget inte kan säkerställa tillförlitliga andelskurser. Risken för felprissättningar bedöms vara stor och det ligger i andelsägarnas intresse att inte genomföra handel under dessa förutsättningar. Avsikten är att handeln ska återupptas så fort det är möjligt.

Fortsätt spara som vanligt

När du är inloggad på Mina sidor kan det stå att fondhandel pågår på handelsstoppade fonder. Som sparare i dessa fonder behöver du inte agera  utan kan fortsätta med ditt sparande som tidigare.

Se alla nyheter