Nya fonder med fokus på hållbarhet och Latinamerika

Den 26 november 2019 lanserar vi två nya fonder i fondutbudet. Ytterligare två hållbarhetsinriktade fonder erbjuds, en av de nya och en befintlig, och det finns därmed nu totalt 17 hållbarhetsinriktade fonder i utbudet. I år och förra året har totalt 43 nya fonder lanserats vilket ökat valfriheten för våra kunder.

De två nya fonderna Pinebridge Latin America och DNB Grönt Norden är aktiefonder som placerar i Latinamerika respektive Norden. JP Morgan Europe Sustainable flyttas till rekommenderat utbud och blir även hållbarhetsinriktad samtidigt som JP Morgan Europe Dynamic flyttas till utökat utbud.

Både DNB Grönt Norden och JP Morgan Europe Sustainable är hållbarhetsinriktade fonder. Det betyder att de är fonder som placerar i bolag som bidrar till en bättre samhällsutveckling och undviker bolag som är oansvariga. DNB Grönt Norden har miljöprofil och investerar inte i bolag med direkt exponering mot fossila bränslen eller som har höga koldioxidutsläpp.   

– Vi fortsätter utveckla fondutbudet med fokus på ökad valfrihet och hållbarhet. Vår strävan är att hela tiden kunna erbjuda våra kunder ett utbud av fonder med olika inriktning med god kvalitet både utifrån avkastningspotential och hållbarhetsnivå, säger Jim Rotsman, chef Fond & Garanti, Affärsenhet Liv.

Nya rekommenderade fonder

 Fondkategori

Pinebridge Latin America

Aktiefond Latinamerika

JP Morgan Europe Sustainable (från utökat utbud)

Hållbarhetsinriktad aktiefond Europa

Nya fonder i utökat utbud

 

DNB Grönt Norden (ny)

Hållbarhetsinriktad Nordiska aktier

JP Morgan Europe Dynamic (från rekommenderat utbud)

Aktiefond Europa

Klicka på respektive fond för mer information

Övriga förändringar inom fondutbudet

I november bytte Lannebo Vision namn till Lannebo Teknik. Den 2 december byter Alfred Berg Ryssland namn till CF Ryssland. Carnegie Fonder har förvärvat Alfred Berg Fonder och per detta datum byter fonden namn och förvaltare. Fondernas placeringsinriktning och förvaltningsavgift är samma som tidigare.

Läs mer om Hållbara investeringar

Läs mer om fondutbudet

Se alla nyheter