Så jobbar du aktivt med arbetsmiljön

Nästan hälften av alla sjukskrivningar förklaras av psykisk ohälsa, till exempel arbetsrelaterad stress. Oavsett om ohälsan beror på arbetsliv eller privatliv så drabbar det också arbetsgivaren. Vi har samlat några tips för att främja en hälsosam arbetsplats.

Alla företagare har som krav att systematiskt arbeta med arbetsmiljön och de allra flesta är medvetna om det. Trots det uppger Arbetsmiljöverket att hälften av företagarna inte gör det. Brist på kompetens och verktyg att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen är ofta en orsak. Ett stöd på vägen är då en oberoende expertresurs som företagshälsan och hälso- och sjukvårdsförsäkringen.

Vi har samlat ytterligare några tips för att främja en hälsosam arbetsplats.

  • Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Att jobba systematiskt med arbetsmiljön handlar om fem övergripande delar; att undersöka arbetsförhållandena, göra en riskbedömning, åtgärda risker som kommit fram, göra en handlingsplan för det som inte genomförs direkt och slutligen att följa upp och lära av arbetet.
  • Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
  • Ha återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef.
  • Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Se alla nyheter