Har du tänkt igenom vad som ska hända med företaget vid dödsfall?

Att det värsta skulle hända låter vi gärna bli att tänka på, men för att ge familjen en ekonomisk trygghet och ha kontroll över företagets framtid, bör vi tänka igenom vad vi vill ska hända med företaget om vi plötsligt dör. En livförsäkring är ett bra alternativ.

– Både familjen och företaget är mycket utsatta om företagaren skulle avlida och därför är en livförsäkring ett mycket bra val, både för att skydda familjen och företaget. Med ett bra ekonomiskt skydd till familjen ökar till exempel möjligheten att bo kvar i befintligt boende, lösa eventuella lån, att slippa ekonomiska problem helt enkelt, säger AnnaCarin Eriksson, tjänstepensionsexpert på Länsförsäkringar.

Tips och råd till företagare

  • Ordna livförsäkring för familjen för att skapa ekonomiskt trygghet.
  • Är ni fler delägare så skriv aktieägaravtal och teckna livförsäkring så kompanjonen har ekonomisk möjlighet att lösa ut familjen eller den som ärvt aktierna. Aktieägaravtalet bör formuleras så det hanterar fler situationer än bara dödsfall, till exempel om den ena delägaren vill hoppa av, blir sjuk med mera. Ta hjälp att skriva avtalet då det är viktigt att det bli just som ni önskar, använd inte mallar som går att hitta på nätet.
  • Se till att ha hembudsklausul i bolagsordningen (prata med din revisor).
  • Se över bolagsstrukturen i samråd med din revisor.
  • Skriv testamente om du vill styra vem som ärver företaget.
  • Tänk till hur företaget ska hanteras vid eventuell bodelning/skilsmässa, kanske ska företaget skrivas som enskild egendom.
  • Ta hjälp av en rådgivare, då många inte hinner eller tycker det är svårt.

Se alla nyheter