Så arbetar vi med FNs globala mål

FNs globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Genom att länder och organisationer världen över prioriterar samma frågor så kan det här bli verklighet.

Även vi som ett lokalt verksamt företag kan vara med och påverka i vår vardag. Hela Länsförsäkringsgruppen har ställt sig bakom sex av målen och vi på Länsförsäkringar Jönköping har ställt oss bakom dem och ytterligare tre. Vi har gjort en film där nio medarbetare berättar hur de tagit sig an dem samtidigt som det utvecklar vår affär.

Se filmen här:

Se alla nyheter