Uppskattad bank- och försäkringsskola på Portalen

Svenska bank- och försäkringsfrågor kan vara svåra att ta till sig. För hen som är nyanländ, är ämnet ofta helt okänd mark. Länsförsäkringar Östgöta jobbar på olika sätt för att öka kunskapen och en övergripande utbildning i svensk bank- och försäkringskunskap stod nyligen på schemat. Dags för skolstart på Portalen i Hageby!

Worod Sayeler och Catharina Malm.
Worod Sayeler och Catharina Malm.

Ett tiotal uppmärksamma elever från olika delar av världen lyssnade till fröknarna för dagen, Norrköpingskontorets Catharina Malm och Worod Sayeler. Tillsammans berättade de om olika typer av bankärenden, om lån och om lön som ska in på kontot. Om räkningar, om Swish och om försäkringar. Vad innebär egentligen en hemförsäkring och vem ansvarar för att bilen har lagstadgat skydd?

portalen_skola_1200x648.jpg

Stora nationella skillnader

Tack vare tvåspråkiga Worod och en av Portalens volontärer kunde den lättsamma undervisningen hållas på både svenska och arabiska, vilket såklart underlättar förståelsen. Det är dock inte bara språkförbistringar som gör ämnesområdet en smula komplicerat. Attityder och erfarenheter av just bank och försäkringsbolag skiljer sig ofta markant, beroende på varifrån man kommer.

Said Zarwal, en av dagens deltagare, berättar att i vissa arabisktalande länder ses banken som en svår, otillgänglig institution och att i delar av Afrika är försäkringar något som bara angår rika människor. Zaid kom till Sverige från Väst Sahara för drygt tre år sedan och han är glad att få lära sig mer.

– I Väst Sahara finns inte ens den här typen av försäkringssystem, säger Said Zarwal, tolk och besökare. Det är bra att få veta hur det funkar här. Jag gillar att man kan göra så mycket själv på nätet. I mitt hemland måste man klä upp sig och besöka banken personligen, här kan man ställa frågor online. Det är så mycket enklare.

portalen_person_1200x648.jpg

Ömsesidig förståelse

Utbildningen på Portalen är viktig med avseende på den specifika sakkunskapen, men uppenbarligen minst lika viktig för göra branschen mer tillgänglig. Mer vänlig, hjälpsam, öppen och välkomnande. Catharina och Worod ser med glädje på uppdraget att undervisa och menar att ökad förståelse är lika viktigt åt båda håll.

– Det är toppen att få möta människor såhär, att kunna besvara frågor och att själva få veta mer om vad vi kan hjälpa till med. Tack vare den här typen av sammankomster kan vi bli ännu bättre på att förklara våra produkter och tjänster. Det är minst lika värdefullt för oss som för eleverna, säger Worod och Catharina.

portalen_samtal_1200x648.jpg

Se alla nyheter