Par med flyttkartonger
Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster som till exempel flytthjälp.

3 tips till dig som vill använda rut- och rotavdrag

Par med flyttkartonger
Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster som till exempel flytthjälp.

I överenskommelse mellan S, MP, C och L ligger bland annat förslaget att taket för rut-tjänster ska trefaldigas från dagens 25 000 kronor till 75 000 kronor. Vi ger tips för årets rut-och rotavdrag och vad det är du kan dra av för.

 

Det är såklart så att alla inte har råd att använda de här tjänsterna, men många kanske glömmer hur många olika typer av tjänster man faktiskt får dra av för, säger Svante Berggren, bankchef vid Länsförsäkringar Västernorrland.

– Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster, såsom flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror. Det kan göra ofta återkommande tjänster i hushållet mindre kostsamma och många gånger tänker man inte på att den egna tiden också har ett värde. Kolla upp vilka tjänster som omfattas på Skatteverkets hemsida.

För rotavdraget finns det ett krav på att du ska äga bostaden där arbetet utförs. För rutavdraget finns inget sådant krav.

– Glöm inte att du exempelvis kan nyttja rutavdraget vid slutstädning av ett sommarhus som du hyr i sommar och att avdraget kan utnyttjas av två personer i ett hushåll. Idag visar statistiken nämligen att män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag. Kanske är det läge att utmana föreställningen om vem som ansvarar för vilka tjänster i hemmet, säger Svante Berggren.

3 tips till dig som vill använda rut- och rotavdrag:

  • Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som t ex avdrag för resor till och från arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.

  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och får för närvarande maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år.  För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kr per person och år och för personer under 65 år 25 000 kr. Enligt gällande statsbudget föreslås taket för rutavdraget höjas men än så länge finns inga lagförslag eller tidplan för detta. Rut-avdraget är sedan tidigare utvidgat till att även omfatta flyttjänster, reparation och felsökning av vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet och vissa IT-tjänster.

  • För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget även om du hyr en bostad under kortare tid.

Läs mer

För mer information om hur rut-och rotavdraget fungerar och vad du får dra av för, besök Skatteverkets hemsida

Se alla nyheter