Valet till fullmäktige är klart

Nu är alla röster i fullmäktigevalet för Länsförsäkringar Västerbotten inkomna och räknade.

Årets val pågick mellan den 15 oktober och 15 november och vaskade fram en hel del nya ledamöter till fullmäktige.

Vilka som sitter i fullmäktige kan du läsa i listan här.

Listan uppdateras med kontaktuppgifter efter fullmäktiges första sammankomst i slutet av januari.

Se alla nyheter