Bopriserna stabiliseras

Dagens boprisstatistik (HOX) visar att bostadspriserna fortsätter att stabiliseras. För landet som helhet steg de med 1,9 procent i augusti jämfört med juli. En del av uppgången beror på säsongseffekter men priserna steg även rensat för det. Villor steg 2,5 procent och lägenheter 1,0 procent. Jämfört med 2017 har priserna nu fallit med 4,7 procent men hittills i år har de stigit med 4,9 procent.

Valueguard, som producerar statistiken, har även undersökt utvecklingen bland bostadsrätter i Stockholm under de två första veckorna i september.

- Förra årets nedgång inleddes i början på september men utvecklingen nu var i stort sett oförändrad. Vi ser alltså ingen upprepning av förra årets utveckling, säger Anders Nordberg senior ekonom på Länsförsäkringar.

Sammantaget indikerar statistiken en fortsatt stabilisering och vi tror på en relativt stabil utveckling framöver. Dock  brukar utvecklingen under fjärde kvartalet tyngas av negativa säsongseffekter. Generellt ser vi att bostadsräntorna kommer förbli låga även om de stiger svagt kommande år i takt med att Riksbanken börjar höja räntan. Vi ser också att svensk ekonomi kommer fortsätta att utvecklas hyggligt.

- Osäkerheten framöver rör främst det utökade utbudet av framför allt nyproducerade bostäder inom vissa segment och regioner. Det kan komma att tynga utvecklingen. Vi bedömer dock att det krävs betydligt högre räntor för att priserna ska börja falla markant igen, avslutar Anders Nordberg.

Se alla nyheter