Brandsläckare

Tillsammans förebygger vi bränder

Brandsläckare

Vi gör det vi kan bäst, förebygga skador, därför ger vi resurser till Flygklubben i Kristianstad så att de kan skogsbevaka och därför har vi delat ut brandsläckare till våra företagskunder inom lant- och skogsbruk.

På grund av vädersituationen med långvarig torka och extrem hög brandrisk i nordöstra Skåne och på Österlen vill vi stötta bygden och våra kunder. Vi vidtar därför ett antal skadeförebyggande åtgärder omgående. 

  • Flygklubben i Kristianstad får resurser så att de kan skogsbrandsbevaka delar av Skåne. Strukturerat spaningsflyg påbörjas omgående.
  • Med tanke på den höga brandrisken, i samband med skörden, delade vi första veckan i augusti ut brandsläckare till våra företagskunder inom lantbruk. Det blev stor efterfrågan, och vi är glada över att så många hämtade släckare, tillsammans har vi minskat risken för bränder. Släckarna är nu slut på våra kontor och de flesta utlämningsställen. Då skörden är avslutad för många hoppas och tror vi att vi har kunnat hjälpa till. Om du har använt din släckare för att släcka en brand så ersätter vi, som tidigare, den. Titta gärna i vår webbshop om du vill stärka ditt brandskydd.

Då kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder ville vi gärna ge våra kunder möjlighet att komplettera med brandsläckare till sina arbetsfordon.  

Viktigt att tänka på:

  • Identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för uppkomst av brand. Exempelvis kan stenar som kommer i kontakt med redskap innebära hög risk för gnistbildning. Justering av skördesätt om det finns sten, lägre hastighet, högre stubbhöjd etc.
  • Rengör skördemaskinen dagligen med tryckluft så att ev. varmgång i lager inte antänder damm och skörderester som ansamlats.
  • Identifiera förhållanden avseende växtlighet och topografi på egen och omkringliggande mark som kan ge hastiga brandförlopp och förvärra en eventuell brand. Exempelvis sprider sig branden hastigare i brant motlut än i plan terräng
  • Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats. 
  • Säkerställ möjlighet till kommunikation, som mobiltelefon med laddat batteri, för att snabbt kunna be om hjälp eller larma 112 om behov uppstår.
  • Ha vatten och släckutrustning tillgängligt. Fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten. Säkerställ släckredskapens funktion och om möjligt samverka med exempelvis grannar.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se finns ytterligare information om brandskydd vid jordbruk och skogsbruk och övrig information som kan vara bra att ha finns i brandskyddspärmen. https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/

 

Har ni frågor kring era försäkringar eller utlämning av brandsläckare kontakta:
Fredrik Svensson, Försäljningschef Företag-Lantbruk
telefon 044-19 62 34 , fredrik.svensson@lansforsakringar.se

eller: 
Lantbruksavdelningen
telefon 0451-489 00 eller 044-19 62 00, lantbruk.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Frida Borgström ansvarig för utlämningsställen:
Telefon 0708-13 93 90, konsult.frida.borgstrom@lansforsakringar.se

Se alla nyheter