Foto på skördning av vall

Skörda säkert på torra fält

Foto på skördning av vall

I länet har vi haft några tillbud med gnistbildning och brand i samband med vallskörden. Längre söderut i Europa härjar flera bränder, orsakade av överhettade kullager i skördemaskinerna. Därför vill vi ge dig några tips som gör arbetet säkrare.

Tips

  • Komplettera den brandsläckare som finns i maskinen med en extra släckare.
  • Blås rent redskap, t.ex. med en lövblås, med jämna mellanrum under arbetet.
  • Ta med en kvast och borsta ren maskinen med jämna mellanrum när du är ute på fältet.
  • Fyll en tunna med vatten och ställ den vid kanten av fältet där du skördar.
  • Ha en harv eller plog i beredskap för att förhindra att elden sprids.
  • Ha vattenfyllda tankar eller dunkar stående i frontlastare/frontlyft.
  • Stanna ofta för att kontrollera eventuell varmgång i kullagren.

Se alla nyheter